Home » Tijd van Dino's en Continenten » -05 De tijd van Dino’s en Continenten, 230 – 65 milj. jr vChr.

-05 De tijd van Dino’s en Continenten, 230 – 65 milj. jr vChr.

Hoe noemt men deze periode? Noem de kernbegrippen  Kenmerkende aspecten in kernwoorden  3 kenmerkende aspecten van het  tijdvak 230  – 65 miljoen  vChr: Continenten  en Dino’s (Prehistorie;  Mesozoïcum: Trias, Jura, Krijt) (full screen)  (Thinglink alle tijdvakken) 1) de heerschappij van de dinosauriërs op aarde Het Mesozoïcum was de tijd van de dinosauriërs. Deze ontwikkelden zich in het Vroeg-Trias (230 Ma) uit […]

Hoe noemt men deze periode?

Geologisch: Mesozoïcum (252 – 66 milj v. Chr):  Trias 252  – 202 milj.| Jura:  202 – 145 milj.| Krijt: 145 – 66 milj.|

Historisch: Prehistorie (geen geschreven bronnen)

Noem de kernbegrippen

1. Platentektoniek
2. Pangea
2. Dinosauriers
3. Massa-extinctie
4. Zoogdieren

 

Kenmerkende aspecten in kernwoorden

a. Dinosauriers :

b. Pangea

 

kenmerkende aspecten van het 
tijdvak 230  – 65 miljoen  vChr: Continenten  en Dino’s

(Prehistorie;  Mesozoïcum: Trias, Jura, Krijt)

(full screen)  (Thinglink alle tijdvakken)


1) de heerschappij van de dinosauriërs op aarde

Het Mesozoïcum was de tijd van de dinosauriërs. Deze ontwikkelden zich in het Vroeg-Trias (230 Ma) uit de reptielen. Hoewel ook zoogdieren zich verder ontwikkelden in het Mesozoïcum, waren deze niet groot en vergelijkbaar met hedendaagse spitsmuizen.[48] In het Krijt ontwikkelden de eerste vogels zich uit kleine soorten dinosauriërs, vaak wordt de 150 Ma oude Archaeopteryx als de eerste vogel beschouwd.[49]

Een andere belangrijke ontwikkeling tijdens het Krijt (rond 132 Ma[50]) was de verschijning van bedektzadigen. Tot die tijd domineerden naaktzadige planten, die geen echte vruchten hebben. Veel bedektzadigen zijn voor de bestuiving van hun bloemen afhankelijk van insecten, en er trad co-evolutie op waarbij vele nieuwe soorten insecten en bedektzadigen ontstonden.

2. Losraken van de continenten

c) Contintentale platen onstaan 250 miljoen -210 miljoen jaar.
DE grote plaat op de Aardkorst, Pangeao, breekt en de continentale platen ontstaan. De aarde bestaat uit drijvende platen die onderling bewegen en tegen elkaar botsen of over elkaar heen schuiven met alle gevolgen van dien.De continenten ontstaan. Met zeeën er tussen.

https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy/earth-history-topic/plate-techtonics/v/pangaea

 3 Uitsterven soort als fenomeen: massa extinctie

Artistieke impressie van de meteorietinslag op de Krijt-Tertiair-overgang. De inslag zou volgens veel geleerden het uitsterven van de dinosauriërs hebben veroorzaakt.

De concurrentie met vogels zorgde waarschijnlijk tijdens het Krijt voor de teruggang van de pterosauriërs en de overige dinosauriërs waren vanwege uiteenlopende redenen waarschijnlijk ook op hun retour toen 65 Ma geleden een naar schatting 10 tot 30 km grote meteoriet insloeg op Yucatán. De inslag moet grote hoeveelheden stof en gas de atmosfeer ingeblazen hebben die het zonlicht verduisterden waardoor fotosynthese onmogelijk werd en veel planten afstierven.[51] Dit zorgde voor de Krijt-Tertiair-massa-extinctie, waarbij behalve de dinosauriërs ook een groot aantal andere soorten, waaronder de ammonieten uitstierven. Deze massa-extinctie vormt het einde van het Mesozoïcum.

Snel bladeren