Tijdvakken Geschiedenis Kenmerkende aspecten Tijd van Monniken en Ridders

03 Tijd van Monniken en Ridders, 500 -1000

III. Monniken Ridders (500-1000)
Tijd van Ridders en Monniken (500-1000) – Vroege middeleeuwen

Kenmerkende aspecten in kernwoorden:

1. Islam
2. Kastelen
3. Feodale stelsel
4. Christendom


4
Kenmerkende aspecten van

tijdvak 500 -1000:
Ridders en Monniken
(500-1000 – Vroege Middeleeuwen)

(full screen)  (Thinglink alle tijdvakken)


1) Het ontstaan en de verspreiding van de islam

verspreiding_islam_7201

In de 7e eeuw ontstond in Arabië een derde monotheïstische godsdienst, de islam. Voor de verspreiding van hun godsdienst veroverden Arabische moslims een groot gebied tot aan Noord- Spanje en India. Er ontstond een Arabisch rijk met een bloeiende cultuur waarin de islam, het Arabische schrift en de Arabische taal dominant waren. In 750 viel het rijk uiteen, maar de islamitische wereld bleef een economische en culturele eenheid.

 

2) de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid

 CsnWs1AMfFc4p8vHWbeMSfnr

Door de ondergang van het West-Romeinse rijk verminderde de bevolking, zakten nijverheid en handel in en viel de landbouwstedelijke samenleving in West-Europa uit elkaar. In de Germaanse staten trokken stedelingen naar het platteland waar een landbouwsamenleving ontstond en waar ze bescherming zochten van lokale machthebbers. Om te zorgen voor wederzijdse zekerheid kwamen de horigheid en het zelfvoorzienende hofstelsel tot ontwikkeling.

3) het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
kdgr1
Omstreeks 800 kwam in het Frankische rijk van Karel de Grote het feodale stelsel tot ontplooiing. Voor het bestuur van hun rijk gebruikten koningen lokale edelen, die als leenheren trouw moesten zijn aan hun leenheer, de koning. Rijke edelen hadden legertjes met soldaten te voet en ridders met dure uitrustingen. Vanaf de 9e eeuw bevorderde het leenstelsel de politieke versnippering van West-Europa.

4) De verspreiding van het christendom in geheel Europa
Bonifatius
De rooms-katholieke kerk was in het Romeinse rijk ontstaan. Onder leiding van de paus van Rome werd het christendom in de vroege middeleeuwen door monniken verspreid in de nog ‘heidense’ delen van Europa, vaak in samenwerking met de politieke elite. Het was een geleidelijk proces van verspreiding van boven af (de elite eerst) en van versmelting van christelijke en Germaanse gebruiken en ideeën. Overal in Europa werden kerken gebouwd. Monniken versterkten het christendom vanuit kloosters, waar ze volgens strenge regels leefden.

# Oefenvormen

Knop ThinglinkDoe de ThingLink  Monniken en Ridders Slideshow

Bekijk de afbeeldingen in de Thinglink slide show en vertel jezelf bij elke afbeelding het kenmerkende aspect van het tijdvak Monniken en Ridders 

Knop Thinglink

Doe de ThingLink Beeldmerk Monniken en Ridders 

Bekijk de afbeeldingen in de Thinglink beeldmerk en vertel jezelf nog een keer bij elke afbeelding een kenmerkend aspect van het tijdvak  Monniken en Ridders 

 

pinterest-logoRaad de plaat Monniken en Ridders 

Op Pinterest kun je de kenmerkende aspecten van dit tijdvak repeteren door steeds naar een beeld te kijken en hardop te zeggen welk aspect deze afbeelding visualiseert. Het antwoord vind je ook in de beschrijving bij vergroten van de afbeelding.

 

Thinglink_schijf_tijdDoe de Tijdschijf ‘alle Tijdvakken’ 

Op de tijdschijf, open hem het liefst full screen, worden alle 49 kenmerkende aspecten getoond in een cirkel. Een simpele mouse-over helpt je op weg als je meer verdieping wilt.

[effecto-bar]

Thinglink_tijdvakken

Add comment

Most discussed