Eens kende men dit geheim, vandaag is men het vergeten:

de wereld bestaat uit eenvallende scherven en is een onsamenhangende chaos die alleen door sterke verhalen bijeengehouden wordt

Geen categorie

Andalusië

Comment here