marlin burkunk e-health taxonomie
Home » Apps binnen de zorg: taxonomie

Apps binnen de zorg: taxonomie

Apps, sites en online programma’s op het gebied van ‘zorg’ worden op deze blog op de volgende wijze gedefinieerd en onderverdeeld.

A. Apps en sites binnen de Gezondheidszorg
Apps gericht op 1. preventie, 2. behandeling en 3. zorg rond somatische klachten.

Beoordeling:
1.  op thema: voorlichting, preventie, zelfhulp, diagnose, behandeling
2. op aandoening A-Z
3.  op vakgebied: Specialisme A-Z
4. op doelgroep: Patiënten of Zorgverleners/behandelaars.

B. Apps en sites binnen de Geestelijke Gezondheidzorg
Apps gericht gericht op 1. preventie, 2. behandeling en 3. zorg rond psychische klachten.

1. PREVENTIE (0-delijns)
1a. Universele Preventie: apps die zich richten met voorlichting op het algemene publiek.
1b. Selectieve Preventie: apps die zich richten op mensen met een verhoogd risico op psychische problemen
1c. Geïndiceerde preventie: apps die zijn bedoeld voor mensen met beginnende klachten, die echter (nog) geen psychische stoornis hebben ontwikkeld in termen van een DSM-V diagnose.

Doel van het preventieve aanbod is het voorkomen en verminderen van klachten en het voorkómen dat er een psychisch stoornis ontstaat

2. BEHANDELING (1e-lijns)
2a. Case identificatie
2b. Standaardbehandeling

3. ZORG (2e-lijns)
3a. Lange termijn zorg
3b. Nazorg, terugval preventie.

Beoordeling:
B1. op thema: voorlichting,  preventie, psycho-educatiezelfhulp, diagnose en behandeling B2 op aandoening: stoornis uit DSM-V
B3 op doelgroep: publiek, cliënten, patiënten, zorgverleners/behandelaars

Snel bladeren