10_2 boeke

Aanloop (2): hoogte 10 meter

Deze tekening geeft weer, wat gezien zou worden van een punt op een hoogte van 10 meter boven het kind op strandstoel

(schaal 1:100)

button timeline

1 cm = 100 cm

2. In het midden van deze tweede illustratie zien wij een klein vierkantje van 1,5 cm zijde. Wij zien dat dit vierkantje geheel gelijk is aan de eerste afbeelding, maar 10 maal verkleind, want de zijde daarvan was in werkelijkheid 15 cm. De schaal is dus 1/10 van die van afbeelding l; dat is dus 1 : 100. Op dezelfde schaal getekend, zien wij twee auto’s, een groter en een kleiner model, en ook iets vreemds: de kop en het middendeel van een walvis! Een lang en onwaarschijnlijk aandoend verhaal zou nodig zijn om de aanwezigheid van die walvis op het voorplein van die school in Bilthoven te verklaren of zelfs aannemelijk te maken. Dit weerhoudt ons echter niet om die arme dode walvis daar op zijn zijde neer te leggen. Wij willen namelijk de afmetingen van dit grootste zoogdier vergelijken met die van het mensenkind en de kat.

button timeline

1 cm in afbeelding = 1 meter in werkelijkheid
Schaal 1 : 100 = 1 : 10²

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.