Aanloop (3) hoogte 50 meter

Deze tekening geeft weer, wat gezien zou worden van een punt op een hoogte van 50 meter boven dit U-vormige gebouw in Bilthoven.

(schaal 1:1000)

button timeline

1 cm = 1000 cm

3. In het midden zien wij nu een heel klein vierkantje waarvan de zijden 1,5 millimeter (1,5 mm) lang zijn. Het stelt kennelijk de illustratie 1 voor, maar 100 maal verkleind. Het kind (1) is dan ook nauwelijks meer te onderkennen. Wel zien wij in het kleine vierkant met 1,5 cm zijde de twee auto’s (2) en ook is nu de walvis (3) zichtbaar in zijn volle lengte van meer dan 30 meter, hetgeen wel de grootste lengte is die deze onze broeder-zoogdieren bereiken.
Het U-vormige gebouw (4) herinnert aan de oorlogsjaren, toen het door de Duitse militairen gebouwd werd. Na de bevrijding werd het verbouwd en vergroot, en werd het het centrale gebouw van de “Werkplaats Kindergemeenschap”. Het lange gebouw (5) is de fietsenloods. N.B. Merk op, dat het nummer van iedere afbeelding hetzelfde is als de exponent van 10 op de laatste regel.

button timeline

1 cm in afbeelding = 1000 cm = 10 m
Schaal 1:1000= 1:10 3

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.