(5225 vChr ) ‘Bandkeramiek cultuur in Zuid-Limburg’

Bij Elsloo, in Zuid-Limburg, zijn de jaren ’60 resten van oude huizen, grafheuvels en keramiek opgegraven die wijzen op een agrarische leefwijze van mensen in dit gebied

Historisch voorbeeld van aspect 1.2:

het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen” in tijdvak 1 : JAGERS & BOEREN


De vroegste sporen van de Swifterbantcultuur zijn gevonden in Hardinxveld en gaan terug tot 5100 Ć  5000 v.Chr. Verder zijn er in Hoge Vaart (van 1994-1996), rond Swifterbant, bij het Drentse Bronneger en in Duitsland vondsten gedaan die gerelateerd worden aan de Swifterbantcultuur.

Gevonden botmateriaal duidt erop dat in de Swifterbantcultuur honden, varkens en runderen als huisdieren werden gehouden, en in minder mate schapen en geiten. Verder deed men(op kleine schaal) aan landbouw en verzamelde men hazelnoten, wilde appel en bramen om. Er werd veel gevist (met netten van takken), gejaagd op elanden, oerrunderen en reeƫn en soms ving men een lynx, bruine beer of vos.

Het begrip ā€˜bandkeramiekā€™ of ā€˜lineaire bandkeramiekā€™ is genoemd naar de motieven waarmee deze cultuur haar aardewerk vormgaf.
Waarom is dit een kenmerkend voorbeeld voor ‘het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen‘?

De grote landbouwrevolutie ā€“ ook wel Neolithische Revolutie genoemd ā€“ begon rond 12.000 v.Chr. in het huidige Midden-Oosten. Daar werd de landbouw uitgevonden en gingen mensen over van jagers-verzamelaars naar landbouwers. Nog vĆ³Ć³r 5.000 voor Christus bereikte de landbouwcultuur het huidige Nederland. Omstreeks 5250 v.Chr. arriveerden de eerste boeren in Zuid-Limburg. Ze zetten boerderijen neer op vruchtbare lƶss nabij de Graetheide, in de regio waar tegenwoordig Sittard, Geleen, Stein, Elsloo, Beek en Maastricht liggen.

Interessant is dat verderop in het huidige Nederland in dezelfde periode de Swifterbantcultuur ontstond (ca.5300-3900 v.Chr.), vrijwel gelijktijdig met de bandkeramiek. In 1997 werd, tijdens de aanleg van de Betuwelijn, bij Hardinxveld een interessante vondst gedaan:

Snel bladeren