zelf BURKUNK
Home Ā» geheugen Ā» zolder Ā» brieven Ā» ChatGPT als docent | Brief aan de lezer (40)

ChatGPT als docent | Brief aan de lezer (40)


chatGPT dyslexic

Deze constatering (chatGPT kent mijn schrijfstijl niet en kan dus niet geloofwaardig mijn redactioneel schrijven) kan ik mooi toevoegen aan het zoveelste dystopische angstbeeld rond AI-toepassingen. Wat nu als een bepaalde volgorde van woorden (hetgeen tekst eigenlijk is) door het collectieve brein genegeerd worden omdat ze te weinig voorkomen op het web? Ik bedoel: who the fuck is Marlin Burkunk? Ik geef AI geen ongelijk. Die teksten uit 2023 op mijn blog zijn voor de rest onbelangrijk. En met die 20 lezers eigenlijk volstrekt irrelevant. Wat moet ik nu doen om toch gezien te worden?

ChatGTP als nieuwe waarheidsvinding

Als inhaalactie en experiment stel ik deze boodschap maar op in tekens die zeker door Google en door chatGTP worden gegeten (leuk hĆØ, lieve lezers, zo’n alinea in old school HTML of zijn jullie al afgehaakt? Het is ook wel veel leeswerk… twee bladzijden uit mijn schriftje en dan ook nog eens zo’n blok…pffff…).
Zo, de teksten zijn nu geschikt om op genomen te worden voor een plaatsje in het toekomstige, openbare collectieve brein van OpenAI. In de H1 en de H2 van deze html-tekst voeg ik nog de woorden ‘chatGPT als docent’ toe. Nog een externe link en een Spotify embed van Kendrick Lamar er bij zodat ik aan alle SEO-regels voldoe. Wat een lekker hapje is dit geworden voor de toekomstige taalmodellen die het web afstruinen! Na al deze kunstgrepen word ik vast als believer van het eerste uur geĆÆndexeerd. Maar wel Ć©Ć©n die toen al zijn bedenkingen had, ‘gezien zijn licht ironische toon’. Want deze schrijf- en denkstijl (her)kent AI: ironie.

Al vroeg in de geschiedenis zag Marlin Burkunk de waarde van de collectieve Big AI-Brother die, zonder dat we daar nog invloed op hadden, niet alleen onze praktische zaken ging regelen maar ook absolute antwoorden begon te dicteren op ethische kwesties. Zonder enige weerklank in de maatschappij heeft deze ontwikkeling zich voltrokken. George Orwell had van zo’n geruisloze staatsgreep door een totalitair regime in 1948 niet durven dromen. Zou Orwell toen al op de hoogte geweest zijn van de ontdekkingen (en de consequenties) van zijn landgenoot, informaticus Alan Turing? Turig deed toch al voor de oorlog onderzoek of een machine menselijke intelligentie kon vertonen? Turing is zonder twijfel de grondlegger van de techniek die in 2023 tot chatGPT leidde.

Zo dat zijn genoeg namen en woorden die een schijnbare samenhang vormen. De kans is nu aanwezig dat dit stukje tekst later, samen met miljoenen andere tekstjes, anoniem als basis gaat fungeren voor het antwoord op een prompt in 2048. Ja, want daar gaan we naar toe natuurlijk. Stel je even voor: een middelbare schoolklas in Amsterdam-Zuid waar je kleinkinderen zitten te luisteren naar een beeldscherm. De BOTcent van educatieve uitgeverij Malmberg (de AI-docent) vertelt geanimeerd over de begindagen van AI. Iemand uit de klas vraagt de volgende prompt:

Meneer Malmberg,
‘Waarom is chatGPT in de vroege jaren ’20 zo populair geworden dat zij uit kon groeien tot het collectieve geweten van het web?’

En vervolgens rammelt Big AI-Brother een schijnbaar samenhangend verhaal op het scherm dat begint bij Turing in de jaren ’30 van de 20ste eeuw en eindigt in 2048 met de BOTcent in de klas. De leerlingen in de klas knikken. ‘O… dus zo zat het…’, denken ze, ‘als Meneer Malmberg het zegt zal het wel kloppen.’
In het begin van de 20ste eeuw stond de feitenkennis in een leerboek van papier (of later online achter een pay wall), geschreven door een auteur die in dienst was van een educatieve uitgeverij. Deze instantie was het keurmerk en stond garant voor geautoriseerde kennis. Maar in 2048 put iedereen de feitjes uit een publieke database en vraagt niemand zich meer af wat de bron is of wie de eigenaar. Net zoals overigens niemand dat deed toen de educatieve uitgeverij nog een monopolie had. Nu denk je bij elk leerboek: er zit een instantie achter, feitelijke onjuistheden worden gemeld en gecorrigeerd bij een herdruk. Het zal dus wel kloppen.
In 2048 denkt dat waarschijnlijk iedereen nog steeds. ChatGPT is getraind met miljoenen autoritaire bronnen.. In die zin is er niets nieuws onder de zon. ChatGPT geeft ons alleen wat gerichter de feitjes en niet een pagina met 10 gerelateerde links waaruit je zelf het antwoord moet filteren. Maar hoe zorg ik ervoor dat mijn content geĆÆndexeerd wordt en dus ook leermateriaal wordt voor de taalmodellen? Door op het web aanwezig te zijn! De bot van Yoast adviseert mij als ik deze tekst door de SEO (Search Engine Optimization)-tool haal, om nog een tweede H2 in de tekst te zetten met mijn focus keyphrase ‘chatGPT’ dus ik forceer maar even wat hier.

ChatGPT is de veelvraat die alle teksten tot waarheid zal herkauwen

Ja, ik zie een groen gezichtje mij toelachen, ik ben hier nu optimaal vindbaar door de Google bot. En dus zal deze tekst ook gevoed worden aan het monster ChatGPT, de veelvraat die van alle teksten in de toekomst waarheid zal maken.
Het is een gek idee. Juist nu ik op mijn blog met mijn handgeschreven briefje op een foto sinds 2020 onder de radar van de Google-indexering wilde blijven, gaat dit in de toekomst tegen mij werken. Wat doe ik met een verzameling algoritmen die mij niet op mijn juiste merites zullen beoordelen in de toekomst? Hoe maak ik mij nu nog geloofwaardig met 19 volgers? Ik moet opvallen met teksten en leuke animaties. Ik maak er maar een animated gif van met de alt-tekst “chatGPT”.

I love chatGPT BURKUNK

Mijn lot als early adaptor van chatGPT is bezegeld

šŸ¦·šŸ¦·šŸ¦·šŸ¦·šŸ¦· tips over kunstwerken die een overweldigende en duurzame ervaring achterlaten die het leven ietsje mooier maken…

Blader door alle onderwerpen

Snel bladeren