Home » waardevol » ‘Daily Stoic’: elke dag een les van een stoïcijnse filosoof gratis in je inbox

‘Daily Stoic’: elke dag een les van een stoïcijnse filosoof gratis in je inbox

Lees elke dag naar aanleiding van een actuele kwestie een korte levensles in de Dailystoic. Voor iedereen die zich dagelijks of wekelijks wil laven aan de wijsheid van de Stoïcijnen.

*** dailystoic.com (nieuwsbrief)

Het web telt natuurlijk een angstaanjagende hoeveelheid leuke en leerzame nieuwsbrieven, waarin een ‘curator’ de lekkerste hapjes serveert binnen een bepaald interessegebied . Zeker wanneer ze te vaak langskomen gaan ze vervelen. De Daily Stoic is echter zo’n nieuwsbrief die ik elke dag lees – ik beschouw het als een soort scheurkalender die mij elke dag net genoeg stof tot nadenken geeft. Even een moment van contemplatie op basis van een wijs en prikkelend citaat uit een ver verleden. En dan weer verder.

Neem nou de actuele kwestie van adequaat handelen tijdens een epidemie. De Romeinse keizer (en aanhanger van het Stoïcijnse gedachtengoed) Marcus Aurelius moest tijdens zijn bewind een pestepidemie in zijn rijk in het jaar 130 (na Chr) goede banen leiden. De Dailystoic wijdt dan haar nieuwsbrief aan een kort verhaal hoe Marcus in die wedstrijd stond destijds Lees een uitgebreide versie op Dailystoic.com: /marcus-aurelius-leadership-during-a-pandemic/. En zo houdt de Dailystoic je elke dag (of 1 keer per week) bij de Stoïcijnse les.

Titel:  “Daily Stoic”
Beoordeling:   ***..
Genre:  nieuwsbrief, website, podcast en video
Host: Ryan Holiday
Uitzendkanaal: https://dailystoic.com/

Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn in filosofie uit de Oudheid. En dan specifiek de ideeën van de Stoïcijnse school. De gedachten van de denkers van de Stoa zijn anno 2020 superactueel, pragmatisch en interessant. We hebben het dan vooral over de toneelschrijver Seneca, de keizer Marcus Aurelius en de slaaf Epictetus. Het is lastig om het stoïcisme in een zin te karakteriseren. Laten we zeggen: zij hebben hun levensfilosofie gebouwd op vier pijlers: moed, gematigdheid, rechtvaardigheid en wijsheid. Zij zien in het leven een tweedeling: aan de ene kant een handelend individu met zijn emoties die hij kan controleren en aan de andere kant alles wat buiten de wil en het kunnen van het individu valt. Ik noem maar wat: COVID-19, de mening van een journalist, de oneerlijkheid van het leven… Het individu moet zich alleen bezighouden met zaken waar hij invloed op kan uitoefenen. De rest van het leven dient geaccepteerd te worden als een gegeven. Het is trouwens een kleine moeite om je te abonneren op de Daily Stoic dan weet je meteen of je thuisvoelt in deze ideeën. Een keer per week toegestuurd krijgen kan ook.

Ryan Holiday, de verkoper van het Stoicijnse gedachtengoed

De Daily Stoic wordt gedragen door de aanstekelijk enthousiaste Amerikaanse nerd, Ryan Holiday. Als slimme marketeer heeft Ryan rond de wijsheden van de Stoïcijnen een soort handeltje gemaakt. Hij weet vanaf het ontstaan van de Daily op een zeer originele en inspirerende wijze online kanalen in te zetten. Vandaar dat hij bijvoorbeeld voor Klöpping en Pfauth een groot voorbeeld is op het gebied van online uitgeven. Zijn persoonlijke videos en podcasts zijn ontroerend om te zien en te beluisteren, juist omdat hij geen gladde verkoper is. Ryan ziet het daadwerkelijk als een levensmissie om zijn lezers te overtuigen van de juistheid van de Stoïcijnse filosofie.
Het is natuurlijk wel een beetje Amerikaans dat hij hele foute munten met wijsheden als ‘memento mori’, ‘amor fati’ en ‘het obstakel is de weg’ verkoopt maar dat is hem vergeven. Hij schrijft zeker ook serieuze en verantwoorde boeken over de Stoïcijnen, die hij op een slimme manier zelf uitgeeft en via content-marketing wereldwijd goed weet te verkopen. Ryan geeft workshops in de vorm van videos op YouTube waarin de stoïcijnse filosofie verder wordt uitgediept. Taming Your Temper: The 11-Day Stoic Guide to Controlling Anger is bijvoorbeeld zo’n workshop met als uitgangspunt de ideeën die keizer Aurelius had over woede. Ryan stelt in deze context: ‘the question we have to ask ourselves is, where does this anger come from and how do we control it?’ en citeert dan Marcus Aurelius:  

“How much more harmful are the consequences of anger…than the circumstances that aroused them in us.” —Marcus Aurelius  

Zo biedt hij eigenlijk steeds een stoïcijnse kennisbron waarin een bepaalde problematiek wordt besproken die ook in het heden hout snijdt. Ook kun je online een challenge doen van een paar weken waarin je wordt gedwongen om, als zelfonderzoek, een levensbeginsel van de stoïcijnen in de praktijk te realiseren. Je zou er bijna Stoïcijn van worden.

Top Postings: tips over kunstwerken die een overweldigende en duurzame ervaring achterlaten die het leven ietsje mooier maken…

Snel bladeren