I_trainning geest lojong

(1) BEREID JE VOOR…


Punt I. Begin met beginnen

FIRST TRAIN IN THE PRELIMINARIES

Wat is je grootste motivatie om te beginnen?

Als je geluk en welzijn afhankelijk zijn van alles wat je overkomt, dan zal je leven een onophoudelijke achtbaan zijn van ups en downs: soms heel fijn, vaak moeilijk, maar altijd een achtbaan. Je kunt jezelf trainen om uit die achtbaan te stappen. Dat wil niet zeggen dat er geen ups en downs meer zijn. Het wil zeggen dat je er anders mee omgaat.

Probeer voor elke oefening van de training voor jezelf een associatief werkwoord en een associatief beeld te bepalen, waarmee je een praktische invulling kan geven aan de oefening.  Door voor jezelf een werkwoord te kiezen dat het beste voor jou de theoretische lading dekt van een slogan maak je het uitgangspunt actief in de praktijk van je geest. Een voorstelling van dat woord met een bepaald beeld maakt het nog meer tastbaar en invoelbaar.

[stoppen]

Tussen blokhaken het associatieve werkwoord waarmee je een praktische invulling kan geven aan de oefening.  

Afremmen

Trainen gaat gemakkelijker als je hebt vastgesteld wat je grootste motivatie is. Door te reflecteren op de onderstaande vier uitgangspunten zal je deze motivatie herontdekken. Het is dan niet meer zo moeilijk om te beginnen en vol te houden.

Begin met voorbereiden. Schep omstandigheden waardoor je niet snel opgeeft. Stel je grootste motivatie vast.
(01) BEREID JE VOOR…
[beginnen]

Reflecteer, als voorbereiding op deze training (dus nog voor dat je werkelijk begint) eerst op de volgende 4 uitgangspunten:

Het leven is kostbaar en zeldzaam

Actie: opschalen en afschalen

Wat maakt menselijk leven zo bijzonder? Om dat goed te kunnen invoelen wil ik je uitnodigen om een reis door de ruimte te maken.

Alles is vergankelijk

Actie: aanvaarden

Onze oefening is om de vreugde en de zin van het leven niet te zoeken in het onveranderlijke, maar juist in het vergankelijke, in het leven zelf.

Alles wat je doet, denkt en voelt brengt iets teweeg

Actie: opmerken

Al verplaatst je maar één enkele steen in een rivier: de stroom zal nooit meer dezelfde weg gaan.

Het kunnen loslaten van zowel zin als tegenzin is een voorwaarde voor geluk

Actie: loslaten

Accepteren is niet lijdzaam ondergaan; het betekent ‘aannemen’, ‘aanvaarden’ : er toch iets mee doen.

Trainen van de geest – Hoe doe je dat?

a) draai de zaken om
In plaats van voortdurend de externe omstandigheden te bekritiseren en te willen veranderen draai je de zaken om. Je richt je blik naar binnen en je ziet niet langer de buitenwereld, maar je eigen geest als de uiteindelijke bron van zowel het geluk als het ongeluk dat je ervaart.

b) parkeer je vaste overtuiging
De geestelijke bagage die je uit het verleden mee hebt gekregen heeft je gevormd maar kan ook een last zijn. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over de oorzaak van zijn geluk en ongeluk. Dit verhaal kan hardnekkig zijn en een reden zijn om niet te veranderen. Wanneer je dus wilt beginnen met de geest te trainen dan zal je eerst dit verhaal over jezelf ( ‘het is zo en zo gegaan en daarom dit en dit niet’) iets losser moeten maken. Parkeer je vaste overtuigingen voor een moment.

c) beschouw verwarring als een vruchtbaar begin
We zijn geneigd om onze waarnemingen en gedachten daarover als ‘waar’ te beschouwen, terwijl we dagelijks meemaken dat er achteraf niets van klopt. Hoe vaak zijn we niet absoluut overtuigd van iemands intenties, terwijl het later allemaal anders heeft gezeten? De wereld zit niet in elkaar zoals we denken. Toch zijn we verslaafd aan ons perspectief en is het heel lastig om onze wanen te doorzien en te vervangen voor andere aannames. Het aanvaarden van verwarring is een vruchtbaar begin. Met deze inspanning kunnen we de geest trainen.

Lojong: een oefening in mentale en fysieke veerkracht

Het veranderen van gedragspatronen is niet gemakkelijk. Het veranderen van denkpatronen lijkt schier onmogelijk in een mensenleven. Toch kun je de geest trainen. Niet door te gaan zoeken naar oplossingen maar door jezelf de vraag te stellen ‘waarom vind ik het vanzelfsprekend dat er gezocht moet worden naar een oplossing?’ en zit deze vastgeroeste overtuiging mij juist niet in de weg?’. Deze bewustwording van de werking van je geest kun je realiseren door je geest te trainen op basis van een aantal slogans die een Tibetaanse monnik – Chekawa Yeshe Dorje – uit de 12e eeuw heeft opgesteld. Deze verzameling teksten staat bekend onder de naam Lojong, hetgeen letterlijk betekent ‘training van de geest’.
Het doel van deze training is om het vermogen te ontwikkelen om de onvermijdelijke problemen van het leven tegemoet te treden met openheid, humor en flexibiliteit. Compassie voor jezelf en voor anderen speelt hierin een centrale rol. En trainen van de geest is geen hersengymnastiek: het is denken met je hart en voelen met je hoofd.
Het verhaal gaat dat de monnik Chekawa, de geestelijke vader van de Lojong, zich aan het einde van zijn leven aansloot bij een kolonie van melaatsen. Met de spreuken oefende hij samen met de zieken, zodat zij hun lot beter konden dragen.

Wat betekent voorbereiden nog voor je begint met de training?

(vrij naar Norman Fischer, Training in compassie – Zen Teachings on the Practice of Lojong en de zenlessen van Arthur Nieuwendijk, Zen.nl Amsterdam)

vorige
volgende

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.