Home » e-help » Ik meet dus ik besta*

Ik meet dus ik besta*

In de behandeling van psychische klachten kan de bewustwording van stemmingswisselingen over een lange periode een rol spelen. De Engelstalige, gratis app ‘Optimism’ wordt gebruikt als een dergelijke ‘mood tracking’ tool. De app biedt de mogelijkheid om dagelijks stemmingen en emoties te registreren op de smartphone. Vervolgens kan de cliënt samen met een professional  de […]

Een uitgebreid moodrapport, gegenereerd door de app 'Optimism'In de behandeling van psychische klachten kan de bewustwording van stemmingswisselingen over een lange periode een rol spelen. De Engelstalige, gratis app ‘Optimism’ wordt gebruikt als een dergelijke ‘mood tracking’ tool. De app biedt de mogelijkheid om dagelijks stemmingen en emoties te registreren op de smartphone. Vervolgens kan de cliënt samen met een professional  de maandrapporten bespreken en mogelijke patronen ontdekken in emoties en gedrag. Terugval wordt door de cliënt zelf niet altijd op tijd herkent. Door triggers en symptomen van een aankomende stemmingswisseling in kaart te brengen, krijgt de cliënt een beter inzicht in zichzelf. Ook tekenen van terugval worden dan eerder gesignaleerd.

Uitgebreid dashboard online
Feitelijk dient de app voor de smartphone alleen om dagelijks data in te vullen (‘recording’). De website van de app Optimism biedt de mogelijkheid om deze data te interpreteren. De maandrapportages visualiseren de onderlinge relaties tussen ‘mood’ en ‘toegepaste strategieën’ in een periode. De ene actie had wel effect, de andere minder. Op basis van de rapportages maak je een ‘stay well plan’.  Kracht van de tool is dat alle in te vullen velden van het dashboard aangepast kunnen worden. (De app is direct gekoppeld aan de webversie en beide applicaties worden gesynchroniseerd bij wijzigingen). Zo kun je de tool precies af stemmen op nieuwe inzichten. En je overlevingsstrategieën bijsturen.

Hoe werkt het in de praktijk?
De gebruiker geeft zijn stemming op een moodmeter een cijfer (van 1 – very depressed tot 10 – very elevated) maar kwantificeert ook de mate van coping (rate how well you coped to day), de nachtrust en de tijd dat men oefeningen heeft gedaan.
Vervolgens kan men in drie schermen deze momentopname van de stemming nuanceren.
De vragen die in deze velden van het dashboard gesteld worden hebben waarschijnlijk al een bewustwordingseffect. Op de webversie kan men hier volledige vragenlijsten afwerken en notitie’s maken over bijvoorbeeld acties die wel iets hebben opgeleverd.

Stay Well Strategies

Onder het paneel Stay Well Strategies op de app, vinkt men verschillende strategieën aan waarmee men op een negatieve stemming kan antwoorden.  Enjoyable activities, time outside, exercises, meditation. Op de website kan men onder dit topic ook zelf zaken toevoegen. De gebruiker zal dan hier een lijst samenstellen met strategieën die de triggers en symptomen mogelijk kunnen verlichten. Een beschrijving van de ideale levenstijl helpt daar ook bij.

Triggers
Onder het paneel Triggers vinkt men de factoren aan die mogelijk van invloed kunnen zijn op de stemmingswisseling: stress at work, lack of sleep, stress at home, alcohol consumption etc. Ook hier weer de mogelijkheid om zelf triggers toe te voegen.

Symptoms
Onder het paneel Symptoms de verschijnselen die voor de client mogelijk direct voelbaar zijn: boosheid, droefheid, gebrek aan interesse, schuldgevoel, zelfkritiek, irritatie etc.
De symptomen zijn simpelweg de signalen dat iets niet inorde is. Symptomen zijn de mentale en fysieke reacties op de triggers waarmee je moest dealen.

Werkt Optimism?
De werkwijze van Optimism is niet anders dan een gemiddeld zelfhulpboek.  Het vraagt alleen van de gebruiker behoorlijk wat zelfkennis. Wie weet precies wat hij nodig heeft bij een stemmingswisseling? Wie geeft garantie dat het zelf uitgedokterde stay well plan de juiste oplossing is? Uitgangspunten binnen Optimism vormen positief denken, ‘coping’ en vooral zelfredzaamheid. Men gaat er vanuit dat de gebruiker zich bewust is van zijn ‘Stay well Strategies’ en daar naar kan handelen. Met andere woorden; dat hij zelf in staat is om te kiezen voor effectieve oplossingen die zijn stemming mogelijk verbeteren.

http://www.findingoptimism.com/ 

 

*een verkorte versie van deze column van Marlin Media verscheen in
Indrukken, nr 5 – 2013
(medewerkersblad GGZ inGeest)

🦷🦷🦷🦷🦷 tips over kunstwerken die een overweldigende en duurzame ervaring achterlaten die het leven ietsje mooier maken…

Blader door alle onderwerpen

Snel bladeren