Home » J.C. Bloem, ‘Voorjaar’ (Quiet Though Sad 1947)

J.C. Bloem, ‘Voorjaar’ (Quiet Though Sad 1947)

A. parafrase (korte samenvatting van het gedicht) – de ik-persoon realiseert zich dat het voorjaar is omdat de zon doorbreekt op een sombere dag; hij voelt zich opgelucht want hij had kennelijk een negatief gevoel in de winter. B. versleer (herkennen, benoemen en het op waarde schatten van stijlelementen en beeldspraak) ‘Voorjaar’ is een traditioneel […]

Bestand 31-03-16 20 54 09

A. parafrase
(korte samenvatting van het gedicht)

– de ik-persoon realiseert zich dat het voorjaar is omdat de zon doorbreekt op een sombere dag; hij voelt zich opgelucht want hij had kennelijk een negatief gevoel in de winter.

B. versleer
(herkennen, benoemen en het op waarde schatten van stijlelementen en beeldspraak)

‘Voorjaar’ is een traditioneel gedicht met een vast metrum en rijmschema:

1. Strofenbouw
kwatrijn (4 regels)

2. Rijm
3. Rijmschema:
aaba
4. Ritme en metrum en versvoet

Metafoor 
Beeldspraak die berust op vergelijking
r1 Plotseling kantelde er een vogelvlucht

Personificatie
Als aan een levenloze zaak menselijke eigenschappen worden toegekend, spreek je van personificatie. Een bepaalde eigenschap maakt dat ‘het ding’ vergeleken wordt met iets menselijks.
r1 De zon brak door
r4 Hart gij zijt vrij 

7. Stijlfiguren
Een stijlfiguur is een opvallende, kenmerkende vorm (figuur) van uitdrukken (stijl). In tegenstelling tot beeldspraak hebben stijlfiguren niets met beelden, objecten of figuurlijk taalgebruik te maken; het zijn taaltrucjes.

Understatement
(Bij een understatement zeg je iets ook in voorzichtige bewoording, maar dan met spot.)

r4. Hart gij zijt vrij , gij waart om niets beducht
(Tegen je hart zeggen dat hij ‘vrij’ is en zicht niet meer druk hoeft te maken is toch licht spottend. 

C. Interpretatie
( interpretatie van het gedicht, waarbij ook relevante stijlelementen en beeldspraak hun plek moeten krijgen)

De komst van het voorjaar doet het hoofdpersoon zijn zorgen – het gevoel van opgesloten zijn- relativeren. Hij is vrij en kan net zoals de vogels uitvliegen.

Snel bladeren