trainning geest lojong
Home » Lojong » Lojong 1. Bereid je voor…

Lojong 1. Bereid je voor…


Punt I
beslis om te beginnen

FIRST TRAIN IN THE PRELIMINARIES

Reflecteer, als voorbereiding op deze training van de geest (dus nog voor dat je werkelijk begint met oefenen) eerst op de volgende 4 uitgangspunten van de Lojong.

Het leven is kostbaar en zeldzaam

Actie: vergroten en verkleinen

Wat maakt menselijk leven zo bijzonder? Om dat goed te kunnen invoelen wil ik je uitnodigen om een reis door de ruimte te maken.

Alles is vergankelijk

Actie: aanvaarden

Onze oefening is om de vreugde en de zin van het leven niet te zoeken in het onveranderlijke, maar juist in het vergankelijke, in het leven zelf.

Alles wat je doet, denkt en voelt brengt iets teweeg

Actie: opmerken

Al verplaatst je maar één enkele steen in een rivier: de stroom zal nooit meer dezelfde weg gaan.

Het kunnen loslaten van zowel zin als tegenzin is een voorwaarde voor geluk

Actie: loslaten

Accepteren is niet lijdzaam ondergaan; het betekent ‘aannemen’, ‘aanvaarden’ : er toch iets mee doen.

Trainen van de geest – Hoe doe je dat?

a) draai de zaken om
In plaats van voortdurend de externe omstandigheden te bekritiseren en te willen veranderen draai je de zaken om. Je richt je blik naar binnen en je ziet niet langer de buitenwereld, maar je eigen geest als de uiteindelijke bron van zowel het geluk als het ongeluk dat je ervaart.
b) parkeer je vaste overtuiging
De geestelijke bagage die je uit het verleden mee hebt gekregen heeft je gevormd maar kan ook een last zijn. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over de oorzaak van zijn geluk en ongeluk. Dit verhaal kan hardnekkig zijn en een reden zijn om niet te veranderen. Wanneer je dus wilt beginnen met de geest te trainen dan zal je eerst dit verhaal over jezelf ( ‘het is zo en zo gegaan en daarom dit en dit niet’) iets losser moeten maken. Parkeer je vaste overtuigingen voor een moment.
c) beschouw verwarring als een vruchtbaar begin
We zijn geneigd om onze waarnemingen en gedachten daarover als ‘waar’ te beschouwen, terwijl we dagelijks meemaken dat er achteraf niets van klopt. Hoe vaak zijn we niet absoluut overtuigd van iemands intenties, terwijl het later allemaal anders heeft gezeten? De wereld zit niet in elkaar zoals we denken. Toch zijn we verslaafd aan ons perspectief en is het heel lastig om onze wanen te doorzien en te vervangen voor andere aannames. Het aanvaarden van verwarring is een vruchtbaar begin. Met deze inspanning kunnen we de geest trainen.

Het doel van deze training is om het vermogen te ontwikkelen om de onvermijdelijke problemen van het leven tegemoet te treden met openheid, humor en flexibiliteit. Compassie voor jezelf en voor anderen speelt hierin een centrale rol. En trainen van de geest is geen hersengymnastiek: het is denken met je hart en voelen met je hoofd.


Het verhaal gaat dat de monnik Chekawa Dorje, de geestelijke vader van de Lojong, zich aan het einde van zijn leven aansloot bij een kolonie van melaatsen. Met behulp van de 59 slogans oefende hij samen met de zieken. Niet met het doel de zieke mensen te genezen maar uitsluitend hun lot meer draagbaar te maken. Dat is de Lojong.

Wat betekent voorbereiden, nog voor je begint met de training?

(vrij naar Norman Fischer, Training in compassie – Zen Teachings on the Practice of Lojong en de zenlessen van Arthur Nieuwendijk, Zen.nl Amsterdam)

Lojong 1a. Het leven kostbaar en zeldzaam

Lojong 1b. Alles is vergankelijk

Lojong 1c. Alles wat je doet, denkt en voelt brengt iets teweeg

Lojong 1d. Het kunnen loslaten van zowel zin als tegenzin, is een voorwaarde voor geluk

stapje terug
volgend stapje

Overweldigende en duurzame ervaringen die het leven ietsje mooier maken

Snel bladeren