lojong trainning geest burkunk

Lojong (1c): alles wat je doet, denkt en voelt brengt iets teweeg


I. begin met beginnen

BEREID JE VOOR

ALLES WAT JE DENK , DOET EN VOELT BRENGT IETS TEWEEG

In de jaren twintig van de vorige eeuw deed het echtpaar William en Dorothy Thomas onderzoek in een gevangenis waarbij ze stuitten op het opvallende gedrag van één van de gedetineerden: Elke keer als hij zijn medegedetineerden zag praten reageerde hij furieus en werd hij agressief. Hij was er namelijk van overtuigd dat ze het over hem hadden, dat ze hem beledigden en kleineerden. Het deed helemaal niet ter zake of dit wel of niet het geval was. Alleen al het zien bewegen van hun lippen leidde tot een gewelddadige uitbarsting. De observatie van dit gedrag inspireerde William en Dorothy tot wat bekend is geworden als de stelling van Thomas: Als je situaties als echt bestempelt, zijn ze ook echt wat hun consequenties betreft.

rivier lojong


Deze stelling is bekender in een afgeleide vorm en onder een andere naam: de selffulfilling prophecy: hoe sterker je overtuiging dat een voorspelling gaat uitkomen, hoe meer je je op die uitkomst gaat anticiperen en, daardoor, hoe groter de kans dat die uitkomst zich ook werkelijk zal gaan voordoen.

Waar de stelling van Thomas de vinger oplegt is dat de uitkomst van een situatie afhankelijk is van hoe ik de situatie begrijp en niet van de situatie zelf. En de stelling zoomt in op één, wezenlijk aspect van mijn begrip, namelijk dat ik de situatie als echt beschouw, dat ik de overtuiging heb dat het is zoals ik denk dat het is.

Iemand schrijft: ‘Wie zich kwetsbaar voelt, zal steeds kwetsbaarder worden.’ Ze heeft het niet over jezelf openstellen, je blootgeven, jezelf laten zien, wat moeilijk is, maar wat we als iets positiefs beschouwen. Ze heeft het over de negatieve ervaringen dat mensen in de openbare ruimte te dichtbij komen, je soms zelfs aanraken terwijl je dat niet wilt. Ze heeft het over de onmacht om je grenzen te bewaken en over het gevoel dat dit haar steeds vaker overkomt. Ze ziet de stelling van Thomas in zichzelf aan het werk en daarin het begin van een bevrijding: al voel ik me een slachtoffer van de wereld, dat wil nog niet zeggen dat ik dat ben of moet zijn. Wat er ook gebeurt.

Je hier bewust van zijn verandert niets. En tegelijkertijd ook wel. Want hoe je meer ervan overtuigd bent dat het kan veranderen, hoe meer je je daarnaar gaat gedragen en hoe meer de verandering werkelijkheid wordt. Er is niets veranderd, maar de verandering is voorbereid.

Lied Bram.
En mythe van Herakleitos nooit in dezelfde rivier stappen ?

Dus hoe onbetekenend klein een gevoel, hoe beperkt een handeling, hoe futiel ook één gedachte is: ALLES heeft gevolgen.


(vrij naar Norman Fischer, Training in compassie – Zen Teachings on the Practice of Lojong en de zenlessen van Arthur Nieuwendijk, Zen.nl Amsterdam)

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.