Lojong (I): Bereid je voor…

Beginnen aan een training betekent werkelijk commitment, discipline en vasthoudendheid. Creëer eerst omstandigheden die voorkomen dat je vroegtijdig afhaakt of nooit werkelijk begint. Lukt dit niet, begin dan niet.


Punt I. begin met beginnen

Als je geluk en welzijn afhankelijk zijn van alles wat je overkomt, dan zal je leven een onophoudelijke achtbaan zijn van ups en downs: soms heel fijn, vaak moeilijk, maar altijd een achtbaan. Je kunt jezelf trainen om uit die achtbaan te stappen. Dat wil niet zeggen dat er geen ups en downs meer zijn. Het wil zeggen dat je er anders mee omgaat.

Hoe doe je dat?

a) in plaats van voortdurend de externe omstandigheden te bekritiseren en te willen veranderen draai je de zaken om. Je richt je blik naar binnen en je ziet niet langer de buitenwereld, maar je eigen geest als de uiteindelijke bron van zowel het geluk als het ongeluk dat je ervaart.

b) de geestelijke bagage die je uit het verleden mee hebt gekregen heeft je gevormd maar kan ook een last zijn. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over de oorzaak van zijn geluk en ongeluk, zijn goede gevoelens en zijn pijn. Dit verhaal kan hardnekkig zijn en een reden zijn om niet te veranderen. Wanneer je dus wilt beginnen met de geest trainen dan zal je eerst dit verhaal over jezelf ( ‘het is zo en zo gegaan en daarom dit en dit niet’) iets losser moeten maken. Parkeer je vaste overtuigingen voor een moment.

Reflecteer, als voorbereiding, eerst opde volgende 4 uitgangspunten:

Het leven is kostbaar en zeldzaam

Actie: vergroten en verkleinen

Wat maakt menselijk leven zo bijzonder? Om dat goed te kunnen invoelen wil ik je uitnodigen om een reis door de ruimte te maken. We stappen in een raket, gooien ons ego overboord en vliegen naar de maan.

Alles is vergankelijk

Actie: aanvaarden

Onze oefening is om de vreugde en de zin van het leven niet te zoeken in het onveranderlijke, maar juist in het vergankelijke, in het leven zelf. Onze oefening is om zonder enige terughoudendheid in die stroom te stappen.

Alles wat je doet, denkt en voelt brengt iets teweeg

Actie: opmerken

Al verplaatst je maar één enkele steen in een rivier: de stroom zal nooit meer dezelfde weg gaan.

Het kunnen loslaten van zowel zin als tegenzin is een voorwaarde voor geluk

Actie: loslaten

Accepteren is je niet afwenden als het ongemakkelijk wordt. Accepteren is niet lijdzaam ondergaan; het betekent ‘aannemen’, ‘aanvaarden’ om er iets mee te doen.

Slogan 1: Bereid je voor
Als je geluk en welzijn afhankelijk zijn van alles wat je overkomt, dan zal je leven een onophoudelijke achtbaan zijn van ups en downs: soms heel fijn, vaak moeilijk, maar altijd een achtbaan. Uit die achtbaan stappen wil niet zeggen dat er geen ups en downs meer zijn. Het wil zeggen dat je er anders mee omgaat. In plaats van voortdurend de externe omstandigheden te bekritiseren en te willen veranderen draai je de zaken om. Je richt je blik naar binnen en je ziet niet langer de buitenwereld, maar je eigen geest als de uiteindelijke bron van zowel het geluk als het ongeluk dat je ervaart.

Dit is het beginpunt van Lojong, de training van de geest. Het doel van deze training is om het vermogen te ontwikkelen om de onvermijdelijke problemen van het leven tegemoet te treden met openheid, humor en flexibiliteit. Compassie speelt hierin een centrale rol. Niet als ethisch ideaal, zoals wij compassie vooral kennen, maar als een effectieve methode om mentale veerkracht te ontwikkelen. Naast compassie is nadenken over ‘leegte’, de verwevenheid van alles met alles, de tweede pijler van de training. De twee pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; alleen als hart en hoofd samen optrekken kunnen we de weg gaan die Lojong wijst.

Je geest trainen in openheid en flexibiliteit doe je niet naast je dagelijkse leven, zoals je misschien na het werk na de sportschool gaat, maar in dat leven zelf. Elk moment, elke activiteit, elke ontmoeting is een gelegenheid om te oefenen. Mits je daarvoor kiest. Het begint altijd met het voornemen om dat te doen. Niet voor niets is dat het eerste van de zeven punten van Lojong: ‘Neem je voor om te beginnen.’ Zo vaak doen we dat niet. Veel vaker doen we wat we doen zonder dat we ons dat eerst bewust voornemen. Met als gevolg dat de ene bezigheid bijna achteloos in de andere overvloeit, na elkaar en naast elkaar, en alleen ingesleten gewoontes ons nog een weg kunnen wijzen door de zich naar alle kanten uitstrekkende onoverzichtelijkheid.

Neem je voor om te beginnen en bereid je voor. Voordat je gaat eten, in gesprek gaat, op de fiets stapt, je mail beantwoordt of voordat je gaat mediteren. Als is het maar heel even. Even aandacht voor je houding, voor je stemming. Een korte markering van de overgang tussen wat je deed en wat je gaat doen. Bij alles wat je doet. Ook bij de training van je geest. Juist dan. Waar sta je nu? Hoe ervaar je, bijvoorbeeld, de waarde van je leven? Kun je die zien als een gegeven, als iets waar je helemaal niets voor hoeft te doen of te laten, als een vast vertrekpunt en niet als een onzeker eindpunt? Wat je antwoord ook is, zie je daar doorheen iets, al is het maar een glimp, van je eigen geest?

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.