Tijdvakken Geschiedenis Kenmerkende aspecten Tijd van Monniken en Ridders
Home » tijdvakken geschiedenis » Wat zijn de 4 kenmerkende aspecten van |03| MONNIKEN EN RIDDERS (500 -1000)?

Wat zijn de 4 kenmerkende aspecten van |03| MONNIKEN EN RIDDERS (500 -1000)?

Leertijd: 4 minuten. Even lezen, concentreren en hardop herhalen. Appeltje – eitje.

Kenmerkende aspecten in kernwoorden:
1. Islam
2. Kastelen
3. Feodale stelsel
4. Christendom


Welk kenmerkend aspect van de tijd van MONNIKEN EN RIDDERS zie je hieronder afgebeeld?

Aspect 1):

1) Het ontstaan en de verspreiding van de islam

In de 7e eeuw ontstond in Arabië een derde monotheïstische godsdienst, de islam. Voor de verspreiding van hun godsdienst veroverden Arabische moslims een groot gebied tot aan Noord- Spanje en India. Er ontstond een Arabisch rijk met een bloeiende cultuur waarin de islam, het Arabische schrift en de Arabische taal dominant waren. In 750 viel het rijk uiteen, maar de islamitische wereld bleef een economische en culturele eenheid.

Welk kenmerkend aspect van de tijd van MONNIKEN EN RIDDERS zie je hieronder afgebeeld?

Aspect 2):

2) de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid

Door de ondergang van het West-Romeinse rijk verminderde de bevolking, zakten nijverheid en handel in en viel de landbouwstedelijke samenleving in West-Europa uit elkaar. In de Germaanse staten trokken stedelingen naar het platteland waar een landbouwsamenleving ontstond en waar ze bescherming zochten van lokale machthebbers. Om te zorgen voor wederzijdse zekerheid kwamen de horigheid en het zelfvoorzienende hofstelsel tot ontwikkeling.


Welk aspect van de tijd van MONNIKEN EN RIDDERS zie je hieronder afgebeeld?

Aspect 3):

3) het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur

Omstreeks 800 kwam in het Frankische rijk van Karel de Grote het feodale stelsel tot ontplooiing. Voor het bestuur van hun rijk gebruikten koningen lokale edelen, die als leenheren trouw moesten zijn aan hun leenheer, de koning. Rijke edelen hadden legertjes met soldaten te voet en ridders met dure uitrustingen. Vanaf de 9e eeuw bevorderde het leenstelsel de politieke versnippering van West-Europa.

Welk aspect van de tijd van MONNIKEN EN RIDDERS zie je hieronder afgebeeld?

Aspect 4):

4) De verspreiding van het christendom in geheel Europa

De rooms-katholieke kerk was in het Romeinse rijk ontstaan. Onder leiding van de paus van Rome werd het christendom in de vroege middeleeuwen door monniken verspreid in de nog ‘heidense’ delen van Europa, vaak in samenwerking met de politieke elite. Het was een geleidelijk proces van verspreiding van boven af (de elite eerst) en van versmelting van christelijke en Germaanse gebruiken en ideeën. Overal in Europa werden kerken gebouwd. Monniken versterkten het christendom vanuit kloosters, waar ze volgens strenge regels leefden.

Is het duidelijk?

Noem nu de 4 aspecten van de tijd van Monniken en Ridders:

1
Het ontstaan en de verspreiding van de islam
2
De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid
3
Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
4
De verspreiding van het christendom in geheel Europa
Tijdvak 03 (500 nChr – 1000 nChr)


Begrijp je nu ook het beeldmerk van de tijd van Monniken en Ridders?
Op de voorgrond zie je een helm en op de achtergrond de zuilen van een Romaanse kerk. Beide elementen zijn symbolen van de samenleving in de vroege Middeleeuwen: ridderschap en christelijke kerk.Nog eentje proberen?

Snel bladeren