Tijdvakken Geschiedenis Kenmerkende aspecten Ontdekkers en Hervormers
Home » tijdvakken geschiedenis » Wat zijn de 5 kenmerkende aspecten van |05| Tijd van ONTDEKKERS EN HERVORMERS (1500-1600)?

Wat zijn de 5 kenmerkende aspecten van |05| Tijd van ONTDEKKERS EN HERVORMERS (1500-1600)?

Leertijd: 5 minuten. Even lezen, concentreren en hardop herhalen. Appeltje – eitje.

Kenmerkende aspecten in kernwoorden:
1. Mens- en wereldbeeld veranderd
2. Herleving klassieke gedachtengoed
3. Europese expansie
4. Reformatie
5. Nederlandse opstand


Welk aspect van de tijd van ONTDEKKERS EN HERVORMERS zie je hieronder afgebeeld?

Aspect 1):

veranderd mens en wereldbeeld

1. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe – wetenschappelijke belangstelling

Door de welvaart veranderde het mens- en wereldbeeld van burgers in Italië vanaf omstreeks 1350. Geïnspireerd door de oudheid ontstond een nieuw levensgevoel met meer oog voor de plezierige kanten van het leven, meer belangstelling voor de wereld en een kritische instelling in het natuurwetenschappelijk denken. Vanaf omstreeks 1500 werden de ideeën van de renaissance over Europa verspreid.

Welk aspect van de tijd van ONTDEKKERS EN HERVORMERS zie je hieronder afgebeeld

Aspect 2):

ontdekkers hervormers erfgoed klassieke oudheid

2) Renaissance van het erfgoed van de klassieke oudheid

De herboren interesse voor de Grieks-Romeinse cultuur uitte zich in een meer wereldlijke en realistische schilder- en beeldhouwkunst, de toepassing van de klassieke vormentaal in de bouwkunst en de bestudering van klassieke teksten door humanisten.

Aspect 3):

Europese expansie

3) het begin van de Europese expansie overzee

In de 15e eeuw maakten de Turks-Osmaanse veroveringen een einde aan de Europese handel in het oostelijk Middellandse Zeegebied. Op zoek naar goud en om specerijen uit Oost-Azië te halen verkenden Portugezen en Spanjaarden als eersten de kusten van Afrika, Azië en Amerika. Spanjaarden en Portugezen veroverden grote delen van Amerika waar ze kolonies stichtten. De indiaanse bevolking kwam grotendeels om. Aan het einde van de 16e eeuw reisden ook Nederlanders, Engelsen en Fransen naar Oost-Azië. Langs de Afrikaanse en Aziatische kusten stichtten Europeanen versterkte handelsposten. Tussen de vier werelddelen kwam een uitwisseling van personen, goederen en culturen op gang.

Aspect 4):

ontdekkers hervormers aspect

4) de protestantse reformatie had splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot – gevolg

In de tijd van steden en staten had de rooms-katholieke kerk haar macht vergroot met nieuwe denkbeelden en gebruiken. Omstreeks 1500 groeide de kritiek hierop. Hervormers bepleitten een terugkeer naar het zuivere geloof, gebaseerd op de Bijbel. Door het kritisch optreden van Luther in 1517 en zijn uitzetting uit de kerk door de paus begon de Reformatie. Er ontstond een splitsing tussen katholieken die bij de roomse kerk bleven en protestanten die eigen kerken stichtten. De hervormer Calvijn kreeg veel aanhang in Nederland.

Aspect 5):

Nederlandse opstand

5) het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

De Spaanse koning Filips II was landsheer van de Nederlanden. In 1568 kwamen Nederlanders onder leiding van Willem van Oranje in opstand tegen Filips (en zijn vertegenwoordiger Margaretha van Parma in de Habsburgse Nederlanden) vanwege zijn centralisatiepolitiek en zijn felle vervolging van protestanten. Gedurende de Opstand (Tachtigjarige Oorlog) breidden de opstandelingen hun gebied uit vanuit het westen van Holland en Zeeland tot vrijwel het huidige grondgebied van Nederland. In 1581 zetten de Staten-Generaal van de zeven opstandige gewesten Filips af als landsheer. In 1588 vormden ze de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 1648 sloten de Republiek en Spanje de Vrede van Münster.

Is het duidelijk?

Noem nu de 5 aspecten van de tijd van ONTDEKKERS EN HERVORMERS nog een keer hardop en check hieronder.

1
het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe – wetenschappelijke belangstelling
2
de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid
3
het begin van de Europese expansie overzee
4
de protestantse reformatie had splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot – gevolg
5
het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat
Tijdvak V (1500-1600)
Op de achtergrond zie je een tekening van Leonardo da Vinci (de man van Vitruvius) van de ideale verhoudingen van het menselijk lichaam, als symbool voor de Renaissance in de kunst en wetenschap. Op de voorgrond zie je een model van de Santa Maria, het schip waarmee Columbus naar de Nieuwe Wereld voer. Dit staat symbool voor de ontdekkingsreizen in deze tijd.

Nog een eentje proberen?

Snel bladeren