Tijd van Ontdekkers en Hervormers (1500-1600)

1) het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling

 
Default 1

 In 1510 schildert Rafaël de fresco ‘School van Athene’ in het de appartementen van paus Julius II in het Vaticaan.

De herboren interesse voor de Grieks-Romeinse cultuur uitte zich in een meer wereldlijke en realistische schilder- en beeldhouwkunst, de toepassing van de klassieke vormentaal in de bouwkunst en de bestudering van klassieke teksten door humanisten.

Door de welvaart veranderde het mens- en wereldbeeld van burgers in Italië vanaf omstreeks 1350. Geïnspireerd door de oudheid ontstond een nieuw levensgevoel met meer oog voor de plezierige kanten van het leven, meer belangstelling voor de wereld en een kritische instelling in het natuurwetenschappelijk denken. Vanaf omstreeks 1500 werden de ideeën van de renaissance over Europa verspreid.

Davinci

In 1490 tekent Leonardo da Vinci zijn ‘Man van Vitruvius’

Default 5
Default 1

In de 15e eeuw maakten de Turks-Osmaanse veroveringen een einde aan de Europese handel in het oostelijk Middellandse Zeegebied. Op zoek naar goud en om specerijen uit Oost-Azië te halen verkenden Portugezen en Spanjaarden als eersten de kusten van Afrika, Azië en Amerika. Spanjaarden en Portugezen veroverden grote delen van Amerika waar ze kolonies stichtten. De indiaanse bevolking kwam grotendeels om. Aan het einde van de 16e eeuw reisden ook Nederlanders, Engelsen en Fransen naar Oost-Azië. Langs de Afrikaanse en Aziatische kusten stichtten Europeanen versterkte handelsposten. Tussen de vier werelddelen kwam een uitwisseling van personen, goederen en culturen op gang.

Luther

In de tijd van steden en staten had de rooms-katholieke kerk haar macht vergroot met nieuwe denkbeelden en gebruiken. Omstreeks 1500 groeide de kritiek hierop. Hervormers bepleitten een terugkeer naar het zuivere geloof, gebaseerd op de Bijbel. Door het kritisch optreden van Luther in 1517 en zijn uitzetting uit de kerk door de paus begon de Reformatie. Er ontstond een splitsing tussen katholieken die bij de roomse kerk bleven en protestanten die eigen kerken stichtten. De hervormer Calvijn kreeg veel aanhang in Nederland.

In 1515 spijkert Luther zijn stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg.

Rond 1500 ontdekken Columbus, Vespucci, Vasco da Gama en Diasz nieuwe landen

Default 1

De Spaanse koning Filips II was landsheer van de Nederlanden. In 1568 kwamen Nederlanders onder leiding van Willem van Oranje in opstand tegen Filips vanwege zijn centralisatiepolitiek en zijn felle vervolging van protestanten. Gedurende de Opstand (Tachtigjarige Oorlog) breidden de opstandelingen hun gebied uit vanuit het westen van Holland en Zeeland tot vrijwel het huidige grondgebied van Nederland. In 1581 zetten de Staten-Generaal van de zeven opstandige gewesten Filips af als landsheer. In 1588 vormden ze de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 1648 sloten de Republiek en Spanje de Vrede van Münster.

[effecto-bar]

1 april 1572 veroverden de watergeuzen het stadje Den Briel op het aldaar  gelegerde koninklijke Spaanse garnizoen.1) het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling

2) Renaissance van het erfgoed van de klassieke oudheid

Tijd van Ontdekkers en Hervormers

1500 – 1600

4) de protestantse reformatie had splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg

3) het begin van de Europese expansie overzee

5) het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

Default 4

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de schijf van tijdvakken

 

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Default 1

Most discussed