training geest lojong

(1) BEREID JE VOOR…


Punt I. begin met beginnen

FIRST TRAIN IN THE PRELIMINARIES

Als je geluk en welzijn afhankelijk zijn van alles wat je overkomt, dan zal je leven een onophoudelijke achtbaan zijn van ups en downs: soms heel fijn, vaak moeilijk, maar altijd een achtbaan. Je kunt jezelf trainen om uit die achtbaan te stappen. Dat wil niet zeggen dat er geen ups en downs meer zijn. Het wil zeggen dat je er anders mee omgaat.

Lojong: een oefening in mentale veerkracht

Dit kun je realiseren door je geest te trainen op basis van een aantal slogans die een Tibetaanse monnik – Chekawa Yeshe Dorje – uit de 12e eeuw heeft opgesteld. Deze verzameling teksten staan bekend onder de naam Lojong, de training van de geest. Het doel van deze training is om het vermogen te ontwikkelen om de onvermijdelijke problemen van het leven tegemoet te treden met openheid, humor en flexibiliteit. Compassie speelt hierin een centrale rol. Het verhaal gaat dat de monnik Chekawa zich voegde in een kolonie van melaatsen. Met de spreuken leerde hij de zieken hun lot meer draagbaar te maken.

Trainen van de geest – Hoe doe je dat?

a) draai de zaken om
In plaats van voortdurend de externe omstandigheden te bekritiseren en te willen veranderen draai je de zaken om. Je richt je blik naar binnen en je ziet niet langer de buitenwereld, maar je eigen geest als de uiteindelijke bron van zowel het geluk als het ongeluk dat je ervaart.

b) je vaste overtuigingen parkeren
De geestelijke bagage die je uit het verleden mee hebt gekregen heeft je gevormd maar kan ook een last zijn. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over de oorzaak van zijn geluk en ongeluk. Dit verhaal kan hardnekkig zijn en een reden zijn om niet te veranderen. Wanneer je dus wilt beginnen met de geest te trainen dan zal je eerst dit verhaal over jezelf ( ‘het is zo en zo gegaan en daarom dit en dit niet’) iets losser moeten maken. Parkeer je vaste overtuigingen voor een moment.

Reflecteer, als voorbereiding op deze training, eerst op de volgende 4 uitgangspunten:

Het leven is kostbaar en zeldzaam

Wat maakt menselijk leven zo bijzonder? Om dat goed te kunnen invoelen wil ik je uitnodigen om een reis door de ruimte te maken. We stappen in een raket, gooien ons ego overboord en vliegen naar de maan.

Alles is vergankelijk

Actie: aanvaarden

Onze oefening is om de vreugde en de zin van het leven niet te zoeken in het onveranderlijke, maar juist in het vergankelijke, in het leven zelf. Onze oefening is om zonder enige terughoudendheid in die stroom te stappen.

Alles wat je doet, denkt en voelt brengt iets teweeg

Actie: opmerken

Al verplaatst je maar één enkele steen in een rivier: de stroom zal nooit meer dezelfde weg gaan.

Het kunnen loslaten van zowel zin als tegenzin is een voorwaarde voor geluk

Actie: loslaten

Accepteren is je niet afwenden als het ongemakkelijk wordt. Accepteren is niet lijdzaam ondergaan; het betekent ‘aannemen’, ‘aanvaarden’ om er iets mee te doen.

Wat betekent voorbereiden?

Aandacht voor je houding, voor je stemming, voor een glimp van je geest
(vrij naar Norman Fischer, Training in compassie – Zen Teachings on the Practice of Lojong en de zenlessen van Arthur Nieuwendijk, Zen.nl Amsterdam)

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.