Tijdvakken Geschiedenis Kenmerkende aspecten Koningen en Regenten

(VI) Tijd van REGENTEN EN VORSTEN, 1600-1700

Leer de 4 kenmerkende aspecten in 4 minuten

Kenmerkende aspecten in kernwoorden:
1. Wereldeconomie
2. Gouden Eeuw
3. Absolutisme
4. Wetenschappelijke revolutie


Welk aspect van de tijd van REGENTEN EN VORSTEN zie je hieronder afgebeeld?

(aspect 1)

1. handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

In de 17e eeuw kwam het handelskapitalisme tot bloei en ontstonden wereldwijde handelsnetwerken. In de groeiende wereldeconomie speelde de Verenigde Oost-Indische Compagnie een hoofdrol. De West-Indische Compagnie was actief in gebieden rond de Atlantische Oceaan.

Welk aspect van de tijd van REGENTEN EN VORSTEN zie je hieronder afgebeeld?

(aspect 2)

2) de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was een van de weinige republieken in Europa. De Republiek bestond uit zeven zelfstandige gewesten en later veroverde gebieden, die door de Staten- Generaal werden bestuurd. Naar buiten toe trad de Republiek op als eenheid. De macht was in handen van regenten, die voor een groot deel werden benoemd uit de rijke stedelijke burgerij. De 17e eeuw was voor Nederland een gouden eeuw, een tijd van grote economische voorspoed en bloei van kunst en wetenschap.

(aspect 3)

3) het streven van vorsten naar absolute macht

In de 17e eeuw streden Europese vorsten met hun onderdanen om de verdeling van de macht. Veel vorsten streefden naar absolute macht. In Frankrijk ontstond een absolute monarchie, terwijl Engeland een constitutionele monarchie werd.

(aspect 4)

2) de wetenschappelijke revolutie

In de 17e eeuw leidde een nieuwe onderzoekende houding tot de wetenschappelijke revolutie. In de exacte wetenschappen kwamen theorieën en wetten tot stand op grond van redeneren, waarnemen en experimenteren. Bij de Europese expansie en in oorlogvoering werden veel nieuwe ontdekkingen en uitvindingen toegepast.

Is het duidelijk?

Noem nu de 4 aspecten van de tijd van REGENTEN EN VORSTEN nog een keer hardop en check hieronder.

1
1) handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie
2
2) de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel – opzicht van de Nederlandse Republiek
3
3) het streven van vorsten naar absolute macht
4
4) de wetenschappelijke revolutie
Tijdvak VI (1600-1700)
De kroon is het symbool van de absolute vorsten uit deze tijd. De Amsterdamse herenhuizen op de achtergrond werden bewoond door de machtige burgers, de regenten, die in de Republiek van de macht van de vorst hadden overgenomen.

Most discussed