Tijdvakken Geschiedenis Kenmerkende aspecten Koningen en Regenten

Tijd van Regenten en Vorsten (1600 -1700)

Plaat1
beeldmerk

Tijd van Regenten en Vorsten

1600-1700

1) handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

In de 17e eeuw kwam het handelskapitalisme tot bloei en ontstonden wereldwijde handelsnetwerken. In de groeiende wereldeconomie speelde de Verenigde Oost-Indische Compagnie een hoofdrol. De West-Indische Compagnie was actief in gebieden rond de Atlantische Oceaan.

Default 5

2) de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was een van de weinige republieken in Europa. De Republiek bestond uit zeven zelfstandige gewesten en later veroverde gebieden, die door de Staten- Generaal werden bestuurd. Naar buiten toe trad de Republiek op als eenheid. De macht was in handen van regenten, die voor een groot deel werden benoemd uit de rijke stedelijke burgerij. De 17e eeuw was voor Nederland een gouden eeuw, een tijd van grote economische voorspoed en bloei van kunst en wetenschap.

De Dam in Amsterdam 1666

Default 3

3) het streven van vorsten naar absolute macht

De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC: groen) en de West Indische Compagnie (WIC: blauw) vestigden in de 17e eeuw handelsposten

In de 17e eeuw streden Europese vorsten met hun onderdanen om de verdeling van de macht. Veel vorsten streefden naar absolute macht. In Frankrijk ontstond een absolute monarchie, terwijl Engeland een constitutionele monarchie werd.

Lodewijk XIV (1638-1715), de Zonnekoning van Frankrijk, was 72 jaar koning van Frankrijk. 

In de 17e eeuw leidde een nieuwe onderzoekende houding tot de wetenschappelijke revolutie. In de exacte wetenschappen kwamen theorieën en wetten tot stand op grond van redeneren, waarnemen en experimenteren. Bij de Europese expansie en in oorlogvoering werden veel nieuwe ontdekkingen en uitvindingen toegepast.

4) de wetenschappelijke revolutie

koptitel

Galileo demonstreert in 1609 zijn telescoop aan Leonardo Donato, de doge van Venetië.

Default 2

[effecto-bar]

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Default 1

Add comment

Most discussed