Sprong -6.

De vergroting is hier 1 miljoen. De electronenmicroscoop kan ons daarom geen duidelijke beelden meer geven, want hij kan hoogstens ongeveer 100000-maal vergroten. Een schematisch beeld is daarom onvermijdelijk, dus meer een diagram, dat algemene grondtrekken laat zien,

(schaal 1.000.000 : 1)

button timeline

1 cm = 0,00001 cm = 0,1 micron

-6. De vergroting is hier 1 miljoen. De electronenmicroscoop kan ons daarom geen duidelijke beelden meer geven, want hij kan hoogstens ongeveer 100000-maal vergroten. Een schematisch beeld is daarom onvermijdelijk, dus meer een diagram, dat algemene grondtrekken laat zien, en hun onderling verband, dan iets als een fotografische vergroting. Toch weten wij, dat ook op dit schaalgebied nog levende wezens voorkomen. Wij geven aan: het virus van kinderverlamming (1), in afbeelding no -5 al zichtbaar, en ook een van mond- en klauwzeer (2). Dit laatste is ongeveer het kleinste tot nu toe bekende virus. Hierbij moet worden aangetekend, dat behalve de twee geheel- of bijna bolvormige virussen, die hier zijn afgebeeld, er vele zijn met geheel andere vormen. De sinusoïde (3) stelt een ultraviolette lichtstraal voor. De stippen boven links verbeelden luchtmoleculen. De “inzet” toont de zweepdraad met zijn drie strengen. De hoogt van het zoutkristal zou op deze schaal 500 meter zijn.

button timeline

1 cm in afbeelding = 0,000.001 cm = 10-6 cm = 0,01 micron
Schaal = 1.000.000: 1 = 10

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.