Tijdvakken Geschiedenis Kenmerkende aspecten Tijd van Steden en Staten
Home » tijdvakken geschiedenis » Wat zijn de 5 kenmerkende aspecten van |04| Tijd van STEDEN & STATEN (1000 – 1500)?

Wat zijn de 5 kenmerkende aspecten van |04| Tijd van STEDEN & STATEN (1000 – 1500)?

Leertijd: 5 minuten. Even lezen, concentreren en hardop herhalen. Appeltje – eitje.

Kenmerkende aspecten in kernwoorden:
1. Handel en ambacht
2. Stedelijke burgerij
3. Staatsvorming en centralisatie
4. Conflict over macht: paus – keizer
5. Kruistochten


Welk aspect van de tijd van STEDEN EN STATEN zie je hieronder afgebeeld?

Aspect 1):

1. de opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een agrarisch- urbane samenleving

Na 1000 herleefde de landbouwstedelijke samenleving in West-Europa. De landbouw ging meer opbrengen. Er ontstonden duizenden steden waar handelaren en ambachtslieden leefden.

Welk aspect van de tijd van STEDEN EN STATEN zie je hieronder afgebeeld?

Aspect 2):

2) de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden

Steden werden zelfstandiger doordat edelen hun steeds meer rechten verleenden, in ruil voor geld. Door hun rijkdom en vrijheid hadden de steden een grote aantrekkingskracht op de bewoners van het platteland. De macht in steden kwam in handen van een elite van rijke kooplieden.

Aspect 3):

3) het begin van staatsvorming en centralisatie

In de tijd van steden en staten vergrootten de Franse en Engelse koningen hun macht. Met een eigen leger, ambtenaren en landelijke rechtspraak begonnen ze de vorming van een centraal bestuurde staat. Op deze manier vergrootten ook de Bourgondische hertogen de politieke eenheid in de Nederlanden. Het Duitse rijk bleef versnipperd.

Aspect 4):

4) de expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm van de kruistochten

Aan het eind van de 11e eeuw werd Jeruzalem veroverd door een christelijk leger afkomstig uit West-Europa. In de 12e en 13e eeuw volgden meer kruistochten om gebieden ten oosten van de Middellandse Zee te veroveren of in christelijke handen te houden. De handel van Europeanen in het Midden-Oosten, onder meer van specerijen uit Oost Azië, bloeide op. Christelijke legers veroverden ook het Iberisch schiereiland en grote gebieden in Oost-Europa.

Aspect 5):

5) het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben

In de tijd van steden en staten waren mensen erg gelovig. De kerk had een grote invloed in de samenleving. Tot in de 14e eeuw beweerde de paus dat vorsten ondergeschikt aan hem moesten zijn. Vanaf 1075 voerde de paus met de Duitse keizer de Investituurstrijd over de benoeming van bisschoppen. De paus won, maar kon zijn wil niet opleggen aan alle vorsten.

Is het duidelijk?

Noem nu de 5 aspecten van de tijd van ‘Steden en Staten’ nog een keer hardop en check hieronder.

1
de opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een agrarisch- urbane samenleving
2
de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden
3
het begin van staatsvorming en centralisatie
4
de expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm van de kruistochten
5
het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben
Tijdvak IV (1000-1500)
Op de achtergrond zie je het interieur van een gotische kathedraal en op de voorgrond een stadspoort. Deze twee beelden staan voor het religieuze en het politieke aspect van een Middeleeuwse stad.

Nog eentje proberen?

Snel bladeren