Home » Kenmerkende Aspecten » 04: Tijd van STEDEN EN STATEN (1000 – 1500)

04: Tijd van STEDEN EN STATEN (1000 – 1500)

Wat zijn de vijf kenmerkende aspecten van dit tijdvak?

1
de opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een agrarisch- urbane samenleving
2
de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden
3
het begin van staatsvorming en centralisatie
4
de expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm van de kruistochten
5
het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben

Snel bladeren