10 tijdvakken oefenen van geschiedenis vwo havo (‘noem de kenmerkende aspecten’)

Bijna is het zo ver: eindexamen geschiedenis HAVO/VWO 2020.
De 49 kenmerkende aspecten.
Weet jij ze al?
Gebruik je 06 als spiekbrief en leer de aspecten van elk tijdvak bij het wachten op de bus of op de WC… makkelijk punten scoren met deze kennis! 


Speel op je desktop: http://www.mediamarlin.nl/tijdschijf/ 

Speel op je mobiel:  http://www.mediamarlin.nl/tijdvakken

Instructie tijdschijf/tijdlijn

Dit is een instructie van de door Marlin Media ontwikkelde oefenvorm ‘tijdvakken‘.
Met de tijdschijf (desktop/tablet) of tijdlijn (mobiel) kan elke eindexamen-kandidaat HAVO/VWO de 49 kenmerkende aspecten van de tijdvakken Geschiedenis via een ‘Thinglink’ repeteren.

Verantwoording:
Alle teksten zijn afkomstig uit het schoolboek Feniks. Geschiedenis voor de bovenbouw. VWO  (ThiemeMeulenhoff 2014). Ik ben afgestudeerd historicus (UvA); voor mijn dochter ontwikkelde ik ooit voor haar gymnasium-examen de tijdschijf.
Nu hoop ik dat elke eindexamenkandidaat (Havo / VWO) deze tool kan gebruiken om de stof te repeteren.

Let op:
Desktop/smartboard:   tijdschijf
Mobiel:   tijdlijn 

1. Begrijp eerst de beeldmerken, gerelateerd aan een periode van een tijdvak

Ezelsbruggetje
Moeite met het onthouden van de namen van de tijdvakken?
Je Gaat Maar Snel Op Ramen Poepen Bij Witte Tantes!

(1) J Jagers en Boeren
(2) G Grieken en Romeinen
(3) M Moniken en Ridders
(4) S Steden en Staten
(5) O Ontdekkers en Hervormers
(6) R Regenten en Vorsten
(7) P Pruiken en Revoluties
(8) B Burgers en Stoommachines
(9) W Wereldoorlogen
(10) T TV en Computers

Bestudeer de onderstaande verzameling beeldmerken van de tijdvakken grondig.
Je hebt ze al heel vaak gezien maar wat betekenen zij eigenlijk?
Stel jezelf steeds de vraag: waarom wordt hier dit voorwerp als beeldmerk gebruikt? En waarom deze achtergrond? Zeg bij elk beeldmerk en achtergrond hardop welk tijdvak dit betreft en welke voorwerpen.

Bijvoorbeeld:
10cmKL03
-Beeldmerken: helm en zuilen van kerk
-Deze symbolen slaan op de tijd van Ridders en Monniken, in de periode 500 tot 1000 n.Chr
-Op de voorgrond zie je een helm en op de achtergrond de zuilen van een Romaanse kerk. Beide zijn elementen van de samenleving in de vroege Middeleeuwen: ridderschap en christelijke kerk.

Als je de betekenis niet weet van het beeldmerk:  links onderin van elk beeldmerk staat een vergrootglas met een verklaring.  Klik door middel van het boekje naar de webpagina van het tijdvak zelf, om je te verdiepen in de kenmerkende aspecten.

2. Leer de kenmerkende aspecten per tijdvak

Stel vervolgens jezelf op dit algemene overzicht (zie onderstaande afbeelding) bij elk beeldmerk de vraag: wat zijn de kenmerkende aspecten van dit tijdvak ?
Beweeg met je muis over het plaatje en zie hoeveel aspecten er gevraagd worden aan het aantal zwarte balletjes met een cijfer.
Beweeg over een zwart balletje en leer per beeld het aspect zelf.

Bijvoorbeeld inzake het tijdvak ‘Jagers en boeren’ :
1) de levenswijze van jager-verzamelaars
2) het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
3) het ontstaan’  van de eerste stedelijke gemeenschappen
Alleen als het kenmerkende aspect niet duidelijk is, lees je de toelichting in de pop-up. 

Klik door middel van het boekje naar de webpagina van het tijdvak zelf om je te verdiepen in de kenmerkende aspecten.

Verantwoording

Alle teksten zijn afkomstig uit het schoolboek Feniks. Geschiedenis voor de bovenbouw. VWO  (ThiemeMeulenhoff 2014).

3. Geef bij alle 49 kenmerkende aspecten een historisch voorbeeld

Neem bijvoorbeeld het kenmerkende aspect ‘Europese expansie over zee’ van het tijdvak ‘Ontdekkingsreizigers en hervormers‘:

“De ontdekking van Amerika door Columbus  in 1492.” Aan de slag

a) Leer nu eerst de beeldmerken

Kenmerkende aspecten van 10 tijdvakken: thinglink, geschiedenis, vwo

b) Ga vervolgens naar elk beeldmerk van een periode op de tijdschijf of tijdlijn  en leer de kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stuk voor stuk. 


Let op:


Desktop/tablet:   tijdschijf
Mobiel:   tijdlijn 

c) Herhaal nog een keer en noem nu ook een historisch voorbeeld van een kenmerkend aspect.


Andere oefenvormen: Kahoot en Quizziz

1. Weet jij bij welk kenmerkend aspect van een tijdvak een bron hoort?

Doe deze Kahoot om te toetsen of je deze vraagstelling in de vingers hebt.


2. Weet jij bij welk tijdvak het kenmerkend aspect hoort?

Doe deze Kahoot om te toetsen of je deze vraagstelling in de vingers hebt.

3. Beheers je de kenmerkende aspecten van alle tijdvakken al voldoende?

Doe de meesterproef in vier stappen met deze quiz:

1. Ga naar http://quizizz.com/join/
2. Vul de gamecode 212428 in
3. Laat zien wie je bent of vul een nickname in
4. Speel de quiz en weet het zeker…

Most discussed