tijdvakken_kenmerkende_aspecten burkunk
Home » tijdvakken geschiedenis » Uitleg leren kenmerkende aspecten 10 tijdvakken geschiedenis examen havo vwo

Uitleg leren kenmerkende aspecten 10 tijdvakken geschiedenis examen havo vwo

Bijna is het zo ver: eindexamen geschiedenis HAVO/VWO 2023…

De 49 kenmerkende aspecten van de tijdvakken?
Weet jij ze al?
Gebruik je mobiel als spiekbrief en leer de aspecten van elk tijdvak bij het wachten op de bus of op de WC… makkelijk punten scoren met dit onderdeel van je eindexamen. Maak er gebruik van!

Maak een keuze:

(klik op de button)


Leer de 3 kenmerkende aspecten van de tijd van Jagers en Verzamelaars (2,5 milj. - 3000)

Leer de 5 aspecten van het tijdvak Grieken en Romeinen (3000 vChr - 500 nChr)

Leer de 4 kenmerkende aspecten van de tijd van Monniken en Ridders

Leer de 5 kenmerkende aspecten van het tijdvak 4. 'Steden en Staten (1000-1500)'

Leer de 4 kenmerkende aspecten van het tijdvak 6. REGENTEN EN VORSTEN (1500-1600)'

Leer de 5 kenmerkende aspecten van het tijdvak 5. 'Ontdekkingen en Reformatie (1500-1600)'

Leer de 4 kenmerkende aspecten van het tijdvak 7. PRUIKEN EN REVOLUTIES (1700-1800)'

Leer de 6 kenmerkende aspecten van het tijdvak 8. 'Burgers en Stoommachines (1800-1900)'

Leer de 8 kenmerkende aspecten van de tijd van Twee Wereldoorlogen (1914 - 1945)

Leer de 5 kenmerkende aspecten van de tijd van TV en computer

Waarom moet je de kenmerkende aspecten van de tijdvakken kennen en begrijpen?

Om de belangrijkste historische gebeurtenissen te kunnen plaatsen qua betekenis en qua volgorde in de tijd is het makkelijk om de wereldgeschiedenis op te delen in tien periodes die allemaal een specifiek karakter hebben.

Door de kenmerkende aspecten van elk tijdvak te begrijpen en te vergelijken, leer je dat continuïteit (wat blijft hetzelfde in een periode) en verandering naast elkaar kunnen bestaan.
Personen, gebeurtenissen en ontwikkelingen typeren elk tijdvak. De tijdvakken onderscheiden zich van elkaar door de veranderingen die zich in een tijd voordoen ten opzichte van de vorige periode. Dit soort kenmerkende veranderingen worden ook wel keerpunten genoemd. Keerpunten bakenen periodes af. De ontdekking van Amerika door Columbus en de hervormingspogingen door Luther zijn voorbeelden van grote veranderingen (keerpunten) die de overgang van de tijd van steden en staten naar de tijd van ontdekkers en hervormers kenmerken. Veranderingen zijn herkenbaar tussen tijdvakken, maar ook binnen een tijdvak treden veranderingen op. Dit kunnen veranderingen op korte termijn zijn, soms van de ene op de andere dag, maar veranderingen kunnen zich ook over een periode van vele jaren voltrekken. Door de kenmerkende aspecten van elk tijdvak te begrijpen, zie je dat continuïteit en verandering naast elkaar kunnen bestaan. Zo bracht de komst van de Romeinen in het gebied ten zuiden van de Rijn grote verandering in het leven van de bewoners (romanisering), terwijl het leven ten noorden van de Rijn lange tijd hetzelfde bleef (leefwijze van jagers en boeren). Door de kenmerkende aspecten van elk tijdvak te vergelijken, kunt je beter begrijpen waarom de verandering(en) optrad(en) en waarom andere zaken hetzelfde bleven.

Wat moet je precies weten voor je examen?

Stappenplan/instructie

Met de 10 tijdvakken pagina’s op deze site( https://www.burkunk.nl/category/tv/) kan elke eindexamen-kandidaat HAVO/VWO de 49 kenmerkende aspecten van de tijdvakken Geschiedenis heel makkelijk repeteren.

Alle teksten zijn afkomstig uit het schoolboek Feniks. Geschiedenis voor de bovenbouw. VWO (ThiemeMeulenhoff 2014). Ik ben afgestudeerd historicus (UvA); voor mijn dochter ontwikkelde ik ooit voor haar gymnasium-examen dit oefenmateriaal.Nu hoop ik dat elke eindexamenkandidaat (Havo / VWO) deze pagina’s kan gebruiken om de stof te repeteren.

1. Begrijp eerst de beeldmerken, gerelateerd aan een periode van een tijdvak

Ezelsbruggetje
Moeite met het onthouden van de namen van de tijdvakken?

J
e Gaat Maar Snel Op Ramen Poepen Bij Witte Tantes!

(1) J Jagers en Boeren
(2) G Grieken en Romeinen
(3) M Moniken en Ridders
(4) S Steden en Staten
(5) O Ontdekkers en Hervormers
(6) R Regenten en Vorsten
(7) P Pruiken en Revoluties
(8) B Burgers en Stoommachines
(9) W Wereldoorlogen
(10) T TV en Computers

Bestudeer de onderstaande verzameling beeldmerken van de tijdvakken grondig.
Je hebt ze al heel vaak gezien maar wat betekenen zij eigenlijk?
Stel jezelf steeds de vraag: waarom wordt hier dit voorwerp als beeldmerk gebruikt? En waarom deze achtergrond? Zeg bij elk beeldmerk en achtergrond hardop welk tijdvak dit betreft en welke voorwerpen.

Bijvoorbeeld:

-Beeldmerken: helm en zuilen van kerk
-Deze symbolen slaan op de tijd van Ridders en Monniken, in de periode 500 tot 1000 n.Chr
-Op de voorgrond zie je een helm en op de achtergrond de zuilen van een Romaanse kerk. Beide zijn elementen van de samenleving in de vroege Middeleeuwen: ridderschap en christelijke kerk.

2. Leer de kenmerkende aspecten per tijdvak

Stel vervolgens jezelf op dit algemene overzicht (zie onderstaande afbeelding) bij elk beeldmerk de vraag: wat zijn de kenmerkende aspecten van dit tijdvak ?
Beweeg met je muis over het plaatje en zie hoeveel aspecten er gevraagd worden aan het aantal zwarte balletjes met een cijfer.
Beweeg over een zwart balletje en leer per beeld het aspect zelf.

Bijvoorbeeld inzake het tijdvak ‘Jagers en boeren’ :
1) de levenswijze van jager-verzamelaars
2) het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
3) het ontstaan’  van de eerste stedelijke gemeenschappen
Alleen als het kenmerkende aspect niet duidelijk is, lees je de toelichting in de pop-up. 

3. Geef bij alle 49 kenmerkende aspecten een historisch voorbeeld

Neem bijvoorbeeld het kenmerkende aspect ‘Europese expansie over zee’ van het tijdvak ‘Ontdekkingsreizigers en hervormers‘:

“De ontdekking van Amerika door Columbus  in 1492.” Aan de slag

a) Leer nu eerst de beeldmerken

Kenmerkende aspecten van 10 tijdvakken: thinglink, geschiedenis, vwo

 

c) Herhaal nog een keer en noem nu ook een historisch voorbeeld van een kenmerkend aspect.


Andere oefenvormen: Kahoot, Thinglink en Quizziz

1. Weet jij bij welk kenmerkend aspect van een tijdvak een bron hoort?

Doe deze Kahoot om te toetsen of je deze vraagstelling in de vingers hebt.


2. Weet jij bij welk tijdvak het kenmerkend aspect hoort?

Doe deze Kahoot om te toetsen of je deze vraagstelling in de vingers hebt.

3. Alles bij elkaar in 1 scherm oefenen?

Ga naar de ThingLink en doe ze alle 49!

4. Beheers je de kenmerkende aspecten van alle tijdvakken al voldoende?

Doe de meesterproef in vier stappen met deze quiz:

1. Ga naar http://quizizz.com/join/
2. Vul de gamecode 212428 in
3. Laat zien wie je bent of vul een nickname in
4. Speel de quiz en weet het zeker…

Snel bladeren