Home » kunstwerk » verloren jeugd » Titaantjes van Nescio (1915)

Titaantjes van Nescio (1915)

Titaantjes” van Nescio, een pseudoniem voor J.H.F. Grönloh, werd oorspronkelijk geschreven rond 1910 en voor het eerst gepubliceerd in 1915. Het verhaal is een klassiek werk in de Nederlandse literatuur en vertegenwoordigt een unieke stem in het literaire landschap van de vroege 20e eeuw.

Het verhaal volgt een groep jonge mannen, de “titaantjes”, die dromen van grootse daden en een betekenisvol leven. De hoofdpersoon is Koekebakker, de verteller van het verhaal, die terugblikt op de jeugd en idealen van zichzelf en zijn vrienden. De groep, waaronder Bekker, Bavink, Hoyer en Kees, is gepassioneerd en vol idealen. Ze willen de wereld veranderen en iets groots bereiken, maar naarmate ze ouder worden, worden hun dromen geconfronteerd met de harde realiteiten van het alledaagse leven.

Bavink, bijvoorbeeld, probeert een succesvol schilder te worden, maar worstelt met het commerciële aspect van de kunstwereld en zijn eigen geestelijke gezondheid. Uiteindelijk eindigt hij in een inrichting, zijn dromen in duigen. De anderen, hoewel minder dramatisch, vinden ook dat hun jonge idealen botsen met de noodzaak om te voorzien in hun levensonderhoud.

“Titaantjes” is een verhaal over de pijnlijke overgang van jeugdig idealisme naar de acceptatie van volwassen beperkingen. Het belicht het contrast tussen de schoonheid van jeugdige ambities en de teleurstelling die vaak volgt wanneer deze ambities onvermijdelijk onvervuld blijven. Nescio schrijft met een mengeling van weemoed en humor, waardoor het verhaal zowel een tederheid als een bitterzoete toon krijgt.

🦷🦷🦷🦷🦷 tips over kunstwerken die een overweldigende en duurzame ervaring achterlaten die het leven ietsje mooier maken…

Blader door alle onderwerpen

Snel bladeren