Home » Zandbak » Wat is wijsheid?

Wat is wijsheid?

Sinds jaar en dag is Marlin vrolijk op zoek naar wijsheid. Hij zoekt naar antwoorden op levensvragen. Eigenlijk elke dag, vanaf het moment dat hij wakker wordt. Dat is vooral het moment dat hij voor het eerst op zijn mobiel kijkt. Vandaar deze toegangsschermen met levenswijsheden. Oefen elke maand met een andere.

Het Toegangsscherm zie je wanneer je een mobiel aan zet of uit de sluimerstand haalt. Het is dus niet het Beginscherm met het scherm met daarop alle apps.

Download hier toegangsschermen:

Desktop: Klik op een van de afbeeldingen en bekijk op groot formaat in de imagebrowser. bewaar met rechtermuisknop en stuur naar je mobiel; Mobiel: druk op de afbeelding in het scherm en bewaar in foto’s. Ga vervolgens naar de knop instellingen van uw mobiel. Tik op Instellingen > Achtergrond. Tik op ‘Kies een nieuwe achtergrond’ en selecteer een van de onderstaande achtergronden met een stichtelijke boodschap van mijn held Marcus Aurelius. Veel plezier

Er zijn maar twee typen levensvragen

Marlin onderscheidt grofweg twee type vragen die hem vanaf zijn kinderjaren bezighouden:
a. vragen over zichzelf en
b. vragen over de hem omringende werkelijkheid.

Het zijn dus vragen over ‘ik’ en vragen over andere levende wezens, processen en dingen rond dat ik. Want zo’n hardnekkig, dualistisch wereldbeeld heeft hij. Boeddhisten beweren bijvoorbeeld dat er ook iets van jezelf in anderen aanwezig is. Dat kan hij niet invoelen, hoe graag hij dat ook zou willen. Ook wordt hij kriegel van de gedachte van de subjectivisten dat punt. b (de hem omringende werkelijkheid) alleen zou bestaan in zijn subjectieve belevingswereld. Dat weigert hij aan te nemen. Hij gelooft dus dat er een objectieve werkelijkheid bestaat van levende wezens, processen en dingen op aarde die je met anderen kan bespreken, onderzoeken, beschrijven in objectieve termen en soms kan begrijpen door wetmatigheden te herkennen. Het zijn vragen die voortkomen uit nieuwsgierigheid over hoe de wereld in elkaar steekt en hoe dingen werken. Wat is zwaartekracht nu precies? Waar zetelt het onbewustzijn in je hersenenen? Wat is elektriciteit?

Ook denkt hij dat wat betreft dit soort kennis van alles om hem heen, er sprake is van een opwaartse spiraalbeweging in de tijd. Hoe langer hij studeert en onderzoekt, hoe meer kennis van de wereld vergaard kan worden. Wanneer hij meer exact was aangelegd zou hij nog meer van biologische, chemische en natuurkundige processen begrepen hebben. Daar vormt zijn matige intelligentie het plafond voor het kennisniveau dat hij kan bereiken.

Wat betreft de andere groep vragen, namelijk de vragen over zichzelf, is het lastiger om tot algemeen geldende inzichten te komen. WANT DIE ZIJN ER NIET. Nog dagelijks stelt hij zichzelf vragen als ‘Waar kom ik vandaan?’ , ‘Wat zal ik gaan doen?’, ‘Waarom willen andere mensen dingen van mij?’ , ‘Wat wil ik zelf? ‘Waarom voel ik mij schuldig en ontoereikend bij alles wat ik doe?’ en zijn belangrijkste koan: ‘Wat was je oorspronkelijke gelaat voordat je ouders geboren waren?’
Dat zijn de kwellende, psychologische vragen die hem dwars zitten en elke levensfase voor een nieuw verhaal zorgen… Het antwoord bevredigd echter nooit. Waarom niet? Het zijn vragen die uitsluitend over hem zelf gaan. En waar hij zelf dus naar binnen moet kijken om een antwoord krijgen. Het bewijs van het goede antwoord ligt niet buiten hemzelf. Er is zelfs geen fout of goed antwoord want elk antwoord dat goed voelt is juist. Het zijn ook niet de anderen (de ouder, de leraar, de trainer, de vriend, de psychiater, de vrouw) die bepalend zijn maar alleen hijzelf.

Snel bladeren