TV en Computer Tijdvakken Geschiedenis Kenmerkende aspecten
Home » tijdvakken geschiedenis » Wat zijn de 5 kenmerkende aspecten van |10| Tijd van TELEVISIE & COMPUTER (1950 – 1989)?

Wat zijn de 5 kenmerkende aspecten van |10| Tijd van TELEVISIE & COMPUTER (1950 – 1989)?

Leertijd: 8 minuten. Even lezen, concentreren en hardop herhalen. Easy peasy.

Kenmerkende aspecten in kernwoorden:
1. Dekolonisatie
2. Koude oorlog
3. Welvaart
4. Europa
5. Multicultureel



Welk aspect van de tijd van TELEVISIE EN COMPUTER zie je hieronder afgebeeld?

Aspect 1):

dekolonisatie bersiap

1. de dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld

Na 1945 verloor het Westen zijn overwicht in de wereld door de ontmanteling van de koloniale rijken. Tussen 1946 en 1957 werd bijna heel Azië onafhankelijk. Tussen 1956 en 1964 kregen bijna alle Afrikaanse kolonies hun onafhankelijkheid.



Welk aspect van de tijd van TELEVISIE EN COMPUTER zie je hieronder afgebeeld?

Aspect 2):

koude oorlog

2. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een – wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog bleven de VS en de Sovjet-Unie over als supermachten. Hun ideologische tegenstelling leidde tot wantrouwen; beide landen voelden zich door de ander bedreigd. Onder leiding van de VS en de Sovjet-Unie kwamen twee ideologische blokken van landen tegenover elkaar te staan. Door de nucleaire wapenwedloop tussen de blokken groeide de kans op een atoomoorlog. Tijden met hoog oplopende spanning werden afgewisseld door tijden met ontspanning, waarin overlegd werd over beperking van de verdere bewapening. In 1989 kwam een vreedzaam eind aan de Koude Oorlog.


Welk aspect van de tijd van TELEVISIE EN COMPUTER zie je hieronder afgebeeld?

Aspect 3):


nozems
Een oudere heer passeert een groep rondhangende nozems in Valkenburg, Nederland, 4 augustus 1966. [hangjongeren]

3. De toenemende westerse welvaart, die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen

In de jaren 1948-1973 vond in West-Europa een ongekend sterke economische groei plaats. Dankzij de toegenomen welvaart bouwden regeringen een verzorgingsstaat op, waarin de overheid verantwoordelijk was voor het welzijn van de burgers. De welvaart en toegenomen sociale zekerheid leidden tot grote sociaal-culturele veranderingen. Terwijl het individu met zijn behoeftes centraal kwam te staan, nam de invloed van de kerk en de traditionele moraal af. Ook de jongerencultuur en de tweede feministische golf droegen in westerse landen bij aan de grote verandering van normen en waarden vanaf de jaren 1960.

Aspect 4):

eenwording van europa

4. De eenwording van Europa

4. Na de Tweede Wereldoorlog besloten West-Europese landen tot samenwerking om de vrede te bewaren, de welvaart te bevorderen en de democratie te versterken. Ze voelden zich ook bedreigd door de Sovjet-Unie en wilden samen sterker staan in de Koude Oorlog. De Europese eenwording begon in 1951 met de oprichting van de EGKS die in 1957 werd opgevolgd door de EEG. Na de Koude Oorlog en de Duitse hereniging besloten de twaalf lidstaten tot verdere eenwording in de Europese Unie. Tussen 1992 en 2013 kwamen er zestien landen bij, waaronder veel Oost-Europese landen.



Aspect 5):

Kenmerkende aspecten TV computer

5) de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

In de westerse wereld maakte de industriële samenleving vanaf de jaren 1970 plaats voor een informatiemaatschappij. Door de sociaal-culturele veranderingen ontstond in de samenleving meer ruimte voor verschillende leefstijlen. Door massale immigratie werd de samenleving van Europa ook multicultureel. In de pluriforme en multiculturele samenlevingen van Europa moesten mensen leren omgaan met de grote vrijheid en pluriformiteit.



Is het duidelijk?
Noem nu de 5 aspecten van de tijd van TELEVISIE EN COMPUTER en check hieronder:

1
de dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld
2
de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een – wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
3
de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding – gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
4
de eenwording van Europa
5
de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

Tijdvak 10 (1950 – 1989)

Begrijp je nu ook het beeldmerk van de tijd van de TELEVISIE EN COMPUTER?

Op de achtergrond zie je de printplaat van een computer en op de voorgrond de televisie , die zich na 1950 tot een indringend massamedium ontwikkelde. De raket is een wapen, maar brengt ook satellieten naar de ruimte die een snelle communicatie in de wereldwijde informatiemaatschappij

Nog eentje proberen?

Snel bladeren