Tijdvakken geschiedenis kenmerkende aspecten Wereldoorlogen

Tijd van Wereldoorlogen, 1900-1950

Tijd van Wereldoorlogen
1900-1950

1) Het voeren van twee wereldoorlogen

Default 5

In de jaren 1914-1918 en 1939-1945 woedde een wereldoorlog. Duitsland stond beide keren tegenover Frankrijk, Engeland, Rusland (SU) en de VS. Het verloor beide oorlogen maar werd pas in de tweede verpletterend verslagen.

Otto Dix (1891-1969), Sturmtruppe geht unter Gas vor, Uit de serie Der Krieg, no. 12, 1924

1) Verwoestingen: op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogsvoering

Default 9

De wapens hadden door de industrialisatie veel meer vernietigingskracht dan voorheen. Daardoor vielen er miljoenen slachtoffers, ook onder burgers, en werden hele steden verwoest.

Default 1

3) De crisis van het wereldkapitalisme (wereldcrisis)

De gehele kapitalistische wereld werd vanaf 1929 getroffen door een langdurige economische crisis, met verarming en massale werkloosheid.

4) Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme (nationalisme)

Default 5

In de Europese koloniën in Azië ontstonden na de Eerste Wereldoorlog nationalistische bewegingen die streefden naar onafhankelijkheid.

5) Het in de praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme

Direct na de Eerste Wereldoorlog wonnen rechtse en linkse totalitaire ideologieën veld. Hun aanhangers kwamen aan de macht in Rusland, Italië en Duitsland.

Default 10

 6) De rol van moderne propaganda- en communicatie-middelen en vormen van massa-organisatie

Default 12

De totalitaire staten gebruikten op grote schaal propaganda, onder meer via nieuwe massamedia als radio en film. Ook probeerden ze de bevolking te beheersen via massa-organisatie voor de jeugd en voor sport.

7) Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden (Holocaust)

Default 15

De nationaal-socialisten zagen het Germaanse ras als superieur. Nadat Hitler in 1933 aan de macht was gekomen werden in Duitsland de joden gediscrimineerd, na 1941 werden ze in alle door Duitsland bezette gebieden weggevoerd en systematisch uitgemoord.

8) De Duitse bezetting van Nederland

Default 18

Nederland was van mei 1940 tot mei 1945 bezet door nazi-Duisland. Men paste zich aan, sommige zaten in het verzet of collaboreerden.

Een ander tijdvak leren kennen?

  • Maak een keuze uit de onderstaande schijf van tijdvakken

De kenmerkende aspecten van alle tijdvakken stampen?

Ga naar het overzicht Thinglink tijdvakken door in de kern van de schijf te klikken

Default 21
Default 1
Default 1

Most discussed