Tijdvakken geschiedenis kenmerkende aspecten Wereldoorlogen
Home » tijdvakken geschiedenis » Wat zijn de 8 kenmerkende aspecten van |09| Tijd van TWEE WERELDOORLOGEN (1900-1950)?

Wat zijn de 8 kenmerkende aspecten van |09| Tijd van TWEE WERELDOORLOGEN (1900-1950)?

Leertijd: 8 minuten. Even lezen, concentreren en hardop herhalen. Easy peasy.

Kenmerkende aspecten in kernwoorden:
1. wereldoorlogen
2. verwoestingen op grote schaal
3. wereldcrisis
4. nationalisme in koloniën
5. totalitaire ideologieën
6. communicatie-middelen
7. Holocaust
8. Duitse bezetting van Nederland


Aspect 1):
Welk aspect van het tijdvak van TWEE WERELDOORLOGEN zie je hieronder afgebeeld?
)

eerste wereldoorlog gas

1. Het voeren van twee wereldoorlogen

In de jaren 1914-1918 en 1939-1945 woedde een wereldoorlog. Duitsland stond beide keren tegenover Frankrijk, Engeland, Rusland (SU) en de VS. Het verloor beide oorlogen maar werd pas in de tweede verpletterend verslagen.

Aspect 2):
Welk aspect van het tijdvak van TWEE WERELDOORLOGEN zie je hieronder afgebeeld?

twee wereldoorlogen massavernietingswapens

(2)Verwoestingen: op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogsvoering

De wapens hadden door de industrialisatie veel meer vernietigingskracht dan voorheen. Daardoor vielen er miljoenen slachtoffers, ook onder burgers, en werden hele steden verwoest.


Welk aspect van het tijdvak van ‘TWEE WERELDOORLOGEN zie je hieronder afgebeeld?

Aspect 3):

wereldcrisis beurskrach tussen twee wereldoorlogen

3) De crisis van het wereldkapitalisme (wereldcrisis)

De gehele kapitalistische wereld werd vanaf 1929 getroffen door een langdurige economische crisis, met verarming en massale werkloosheid tot gevolg.

Aspect 4):

dekolonisatie

4) Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme (nationalisme)

In de Europese koloniën in Azië ontstonden na de Eerste Wereldoorlog nationalistische bewegingen die streefden naar onafhankelijkheid.

Aspect 5):

totalitaire ideologieën

5) Het in de praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme

Direct na de Eerste Wereldoorlog wonnen rechtse en linkse totalitaire ideologieën veld. Hun aanhangers kwamen aan de macht in Rusland, Italië en Duitsland.

Aspect 6):

moderne propaganda

6) De rol van moderne propaganda- en communicatie-middelen en vormen van massa-organisatie

De totalitaire staten gebruikten op grote schaal propaganda, onder meer via nieuwe massamedia als radio en film. Ook probeerden ze de bevolking te beheersen via massa-organisatie voor de jeugd en voor sport.

Aspect 7):

genocide holocaust

7) Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden (Holocaust)

De nationaal-socialisten zagen het Germaanse ras als superieur. Nadat Hitler in 1933 aan de macht was gekomen werden in Duitsland de joden gediscrimineerd, na 1941 werden ze in alle door Duitsland bezette gebieden weggevoerd en systematisch uitgemoord.

Aspect 8):

Duitse bezetting van Nederland in Twee wereldoorlogen

8) De Duitse bezetting van Nederland

Nederland was van mei 1940 tot mei 1945 bezet door nazi-Duisland. Men paste zich aan, sommige zaten in het verzet of collaboreerden.

Is het duidelijk?

Noem nu de 8 aspecten van de tijd van de Twee Wereldoorlogen

1
Het voeren van twee wereldoorlogen
2
Verwoestingen: op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogsvoering
3
De crisis van het wereldkapitalisme (wereldcrisis)
4
Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme (nationalisme)
5
Het in de praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme
6
De rol van moderne propaganda- en communicatie-middelen en vormen van massa-organisatie
7
Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden (Holocaust)
8
De Duitse bezetting van Nederland
Tijdvak 09 (1900 – 1950)
Begrijp je nu ook het beeldmerk van de tijd van de Twee Wereldoorlogen?

…op de achtergrond een demonstratie van werklozen, het symbool voor de economische crisis. De tank op de voorgrond verwijst naar de wereldoorlogen in het tijdvak.


Nog eentje proberen?

Snel bladeren