podcast growing In public BURKUNK WETENKAST
Home » growing in public » De Wetenkast – een podcast over wetenschap

De Wetenkast – een podcast over wetenschap

Waarom draait de maan steeds in een baan om de aarde? Waar ligt de oorsprong van menselijk leven? Wat is ons onbewustzijn? De wetenkast vertelt het verhaal over geleerden die met antwoorden kwamen en bewijs.

werknotities januari 2022

Titel:

DE WETENKAST –
EEN PODCAST OVER hET ONTSTAAN VAN WETENSCHAP

Verschrijving van een cast over wetenschap. Snel uitgesproken hoor je in wetenkast ook het woord wetenschap. Ook de houten ‘kast’. De zuurkast uit je scheikunde lokaal. Het gaat de geleerde uiteindelijk om zeker weten. Om overal en onder alle omstandigheden geldende wetmatigheden. Systematische en hermetische kennis. Kennis die de wereld onttoverde. Dat soort verklaringen horen thuis in de WetenKast.

Beeldmerk:

Borrelende Erlenmeier als cliché-symbool van wetenschap. De fles waar de geleerde zijn magische truc meedoet, stoffen bij elkaar gooit en een levenselixer maakt waarmee de wereld gered wordt. Marlin visje er in om het persoonlijk te maken. De bubbels kunnen ook nog radertjes worden want mechanica is de eerste technologie. En natuurlijk ook een symbool voor digitalisering: electriciteit en computertechnologie (dat wordt allemaal te druk).
Erlenmeijer kan ook nog in een 3D-kast geplaatst worden (de zuurkast) om het klankidee van kast te visualiseren. (niet echt sterk)

Jingle, Intro-muziek en Trailermuziek

Kees Burkunk, sound producer, maakt een jazzy sample voor mij. Geïnspireerd op het nummer equinox van J.J. Coltrane, eerste 40 sec. Dat gaan we gebruiken voor de jingle, de intro- en de trailermuziek.

Theorie
Een jingle of tune is misschien in deze podcast niet functioneel. Een jingle is meer branding door middel van een deuntje. Ik maak hem wel omdat ik het leuk vind.
Elke podcast begint sowieso met intro-muziek en een voice met uitleg over de podcast (waar gaat deze aflevering over?) Dat muziekje van niet langer dan 30 sec moet een ‘bed’ hebben waarin ik in spoor 2 dus kan spreken. Dit kun je maken door de dB wat lager te zetten van spoor 1 met muziek of juist op bepaalde momenten geen harde geluiden componeren in spoor 2. Toch moet dit ultrakort want de willekeurige luisteraar (die kan binnenkomen op aflevering 12) moet snel weten of deze podcast iets is voor hem en waar deze aflevering over gaat. Iets voor hem is.
De trailer is langer en kondigt de podcast in het algemeen aan. Hij staat ook los van de afleveringen. Maar je kunt als teaser een stukje laten horen van de inhoud van een aflevering of vertellen waar de podcast over zal gaan. Op de achtergrond speelt muziek.

Tool kit

Software: Adobe Audition, Adobe Photo Shop
Hardware: MacBook Pro, Rhode Microfoon, Mengpaneel,

Jingle: (10 sec)


Intro (30 sec)

(concept-tekst veel te lang)
Yeah! Science, mr White. Dit is de wetenkast. We gaan op zoek naar ideeën. Wetenschappelijke ideeeën die de loop van onze geschiedenis hebben bepaald. Een idee dat uitgroeide tot een bewezen theorie, tot wetenschàp.
Of een idee dat weer verdween uit onze geschiedenis omdat uiteindelijk het tegendeel werd bewezen.
De wetenkast, een zoektocht naar verklaringen die hout snijden.

Trailer of promo (1,5 minuut)

Yeah, Wetenschap’ roept Jesse Pinkman in Breaking Bad tegen zijn oude leraar scheikunde. Wetenschap blijkt het geheim te zijn waarmee je zuivere Christal Meth kan maken! Door een beetje onkruidverdelger en wat stoffen uit de drogisterij bij elkaar te voegen en op een speciale manier te bewerken, ontstaan glimmende steentjes met een straatwaarde van 100 dollar per gram. Een moderne Steen der Wijzen waar Alchemisten in de Middeleeuwen tevergeefs naar gezocht hebben…die kun je dus dankzij ‘science’ op je zolderkamer maken. Het is bijna niet te geloven zo simpel.

In deze Wetenkast wil ik in beeld brengen wie die dit soort geheimen achter onze zichtbare wereld ontrafeld hebben. Een wetenkast over geleerden die vragen stellen, denken over mogelijke oplossingen, experimenteren en uiteindelijk bewijs leveren.

Elke maand een nieuwe wetenkast met een ontrafeling van een geheim. En natuurlijk noemen we dit zo omdat het inmiddels bewezen is dat luisteraars van zo’n podcast geboeid blijven. Er moet sprake zijn van een geheim. Oké, dan doen we dat.

Wat mij betreft mag je zo’n ontrafeling van een geheim ook een wetenschappelijke ontdekking. Het is duisternis die opheldert, onzekerheid die uiteindelijk leidt tot zeker weten. Die hoort thuis in de Wetenkast. Laten we beginnen.

Waarom is de wetenkast interessant, amusant en nuttig?

Ter leringh ende vermaek terugkijken op ideeën die nu gemeengoed zijn en die je onbewust aanvaard als zijnde ‘zo zit de wereld in elkaar’.

wetenkast wetenschap marlin

Vanaf het moment dat we recht op zijn gaan lopen vragen we ons dingen af over de wereld om ons heen. Hoe ontstaat de regenboog? Waarom gaat de zon onder? Wat is de oorzaak van onweer? Het zijn geheimen waar denkers hun tanden op stuk hebben gebeten, al eeuwen.
Nou ja. In de tijd van jagers en verzamelaars waren dat druïden die met duistere verklaringen kwamen. Ze hadden het over geesten en oerkrachten. In de oudheid zijn we deze tovenaars natuurfilosofen gaan noemen. Zij kwamen met meer systematische beschrijvingen van natuurverschijnselen en deden observaties, soms met een goede conclusie. In de middeleeuwen noemen we hen schriftgeleerden, met een grote focus op de algehele macht van God of Mohammed, zonder veel bewijs. En vanaf de zeventiende eeuw, een periode waarin veel ‘wetenschappelijke’ ontdekkingen worden gedaan, zijn we deze onderzoekers wetenschappers gaan noemen. Een kenmerk van deze geleerden is dat ze iets pas als waar aannemen als er een bewijs voor is.

In deze Wetenkast wil ik in beeld brengen wie dit soort geheimen achter onze wereld ontrafeld hebben. Een wetenkast over geleerden die vragen stellen, denken over mogelijke oplossingen, experimenteren en uiteindelijk bewijs leveren en hun gelijk halen.

Feitelijk zijn het verklaringen, ophelderingen, antwoord op de vraag naar de oorzaak, de oosprong van een (natuur)verschijnsel. Waarom valt een steen naar beneden? Hoe otnstaat licht? Hoe ontstaat de regenboog? Waarom draait de maan om de aarde in een vaste baan? Waarom draait de aarde om de zon? Wie waren de eerste landbewoners van de aarde, wie waren de eerste zeebewoners? Hoe is leven ontstaan en wat is daarvan het bewijs. Hoe is het heelal ontstaan en wat is daarvan het bewijs?


Pas als deze oorzaak overal op de wereld en onder dezelfde omstandigheden en met dezelfde uitkomst plaats vindt dan groeit het uit tot een wetenschappelijke theorie, tot een wetmatigheid van dat natuurverschijnsel. We nemen het voor waar aan: het is een onderdeel van ons wereldbeeld en we vertrouwen er op. Het geeft ons richting.

Elke maand een nieuwe wetenkast met een ontrafeling van een geheim. En natuurlijk noemen we dit zo omdat het inmiddels bewezen is dat luisteraars van zo’n podcast geboeid blijven. Er moet sprake zijn van een geheim. Oké, dan doen we dat. Want we zijn 21e-eeuwers die heilig geloven in het ‘bewijs’ dat onderzoeksdata ons oplevert…

Wat mij betreft mag je zo’n ontrafeling van een geheim ook een wetenschappelijke ontdekking noemen. Het Eureka-moment. Het is duisternis die langzaam verdwijnt, onzekerheid die uiteindelijk leidt tot zeker weten. Een sluitende verklaring. Keihard bewijs. Onweerlegbaar bewijs dat iets op een bepaalde manier in elkaar steekt.
Dat soort ontdekkingen horen thuis in de WetenKast. Verklaringen die eeuwen geldig blijven totdat ze toch ook weer door een nieuwe, betere verklaring vervangen worden of volledig afgeserveerd.

Aflevering 1. Isaac Newton en het geheim van beweging

1. Bio 2. Optics 3. Mechanics 4. 15 jaar intermezzo 5. De Principia. 6. Alchemie. 7. Ruzie. 8. Het belang van I. Newton. 

Een vertelgesprek met Dr.

Aflevering 2. Charles Darwin en het geheim van onze oorsprong

Aflevering 3. Sigmund Freud en het geheim van ons onbewuste

Top Postings: tips over kunstwerken die een overweldigende en duurzame ervaring achterlaten die het leven ietsje mooier maken…

Snel bladeren