Lojong (1d): het kunnen loslaten van zowel zin als tegenzin, is een voorwaarde voor geluk 

I. Begin met beginnen


1) BEREID JE VOOR

Contemplate that as long as you are too focused on self-importance and too caught up in thinking about how you are good or bad, you will experience suffering. Obsessing about getting what you want and avoiding what you don’t want does not result in happiness; Ego.

d. Het kunnen loslaten van zowel zin als tegenzin is een
voorwaarde voor geluk


Slogan 1: Bereid je voor – Geluk als werkwoord
Onlangs werd ik uitgenodigd voor een feestelijk diner. Ik was blij met de invitatie, maar ik zag er ook een beetje tegenop, want behalve de gastheer kende ik niemand van de overige twintig genodigden. Naarmate de datum dichterbij kwam werd, zonder dat ik me daar heel bewust van was, mijn ongemak groter. Wat ik wel merkte was een meer dan welwillende openheid voor redenen om op het laatste moment af te zeggen. Zo hield ik mezelf voor dat het beter was om niet te gaan, omdat ik nog maar kort hersteld was van een stevige verkoudheid. Een reden die logisch en verstandig voelde. Totdat ik me realiseerde dat deze gedachte helemaal niet gesteund werd door de behoeften van mijn herstellende lichaam, maar vooral voortkwam uit een verlangen om het ongemak uit de weg te gaan dat werd opgeroepen door het vooruitzicht om in een groot gezelschap te verkeren waarin ik als enige niemand zou kennen.

Ongemak vermijden is veel meer een gewoonte dan een bewuste keus. En daardoor onttrekt de wijze waarop ik dat doe zich ook aan mijn bewustzijn. Ik kan mezelf prijzen dat ik goed voor mezelf zorg, ik kan mezelf opluchting of inspiratie aanpraten. Ik kan me verschansen in een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, ik kan me vervreemd voelen en mijn omgeving afwijzen, ik kan verharden in verwijt. Wat ik ook doe, steeds zal ik het gevoel hebben dat wat ik voel en denk klopt zonder te vermoeden dat het ook een uitdrukking kan zijn van mijn onwil en misschien onvermogen om aanwezig te blijven bij mijn ongemak. 

Als het ongemakkelijk wordt heb ik altijd de keus: ik blijf erbij, of ik wend me er vanaf. En beide hebben een uitwerking, maar een heel verschillende. 

Accepteren is je niet afwenden als het ongemakkelijk wordt. Accepteren is ook los kunnen laten als wat makkelijk is voorbijgaat. Accepteren is niet lijdzaam ondergaan; het betekent ‘aannemen’, ‘aanvaarden’ om er iets mee te doen. 

Om je geest te trainen is doen het sleutelwoord. ‘Je leven is kostbaar’ is geen bewering waar je het wel, niet of soms mee eens bent, het is iets om te doen. Maak er een werkwoord van. Maak ook een werkwoord van: ‘Je leven is vergankelijk’, en van: ‘Alles heeft een uitwerking’. Zet deze drie werkwoorden onder elkaar en zet daaronder je werkwoord voor ‘geluk’. Zo maak je voor jezelf zichtbaar wat je te doen staan. Zo bereid je je voor op de training van de geest. Zo train je je geest. 
introductie

tijd is beperkt etc.


(vrij naar Norman Fischer, Training in compassie – Zen Teachings on the Practice of Lojong en de zenlessen van Arthur Nieuwendijk, Zen.nl Amsterdam)

Most discussed